Liturgie Zeleného čtvrtku 2022 v katedrále sv. Štěpána

Milena Davídková 14.dubna 2022

Ve čtvrtek 14. dubna 2022 slavil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant spolu s věřícími v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích mši svatou ze Zeleného čtvrtku. Koncelebrantem byl Mons. Giuseppe Silvestrini, Chargé d’affaire papežské nunciatury v Praze, dále generální vikář Mons. Martin Davídek, probošt litoměřické kapituly u sv. Štěpána J.M. can. Jiří Hladík a děkan litoměřické farnosti u Všech Svatých J.M. can. Józef Szeliga. Při večerní mši svaté, která je připomínkou Poslední večeře Páně, biskup Jan Baxant omyl po vzoru Krista nohy dvanácti mužům, kteří představovali dvanáct apoštolů a přenesl Tělo Kristovo do zpovědní kaple představující Getsemanskou zahradu. V průběhu bohoslužby také utichly zvony a varhany, které se opět rozezní až o Veliké noci v sobotu 16. dubna. Na závěr bohoslužby byla z obětního stolu odstraněna liturgická plátna a oltář zůstal „obnažen“.

Promluva litoměřického biskupa při večerní mši svaté na Zelený čtvrtek

Čtvrtek 14. dubna 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus