Misijní klubko působí také v Litoměřicích

Milena Davídková 7.října 2019

V pondělí 7. října 2019, v den kdy církev slaví památku Panny Marie Růžencové, přinesli do kaple Diecézního domu kardinála Trochty v Litoměřicích vlajku, kterou si vyrobili členové místního Misijního klubka. Na konci bohoslužby vlajku požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek a přítomní rodiče s dětmi si ji odnesli, aby ji mohli mít při svých setkáních. Požehnání se zúčastnil jako host také R.D. Jiří Smolek, který je farním vikářem v Příchovicích a referentem Diecézního centra pro mládež. 

Litoměřické Misijní klubko je jedním ze 150 Klubek, které působí v České republice a aktivně se snaží pomáhat dětem v misijních zemích. S pomocí svých vedoucích se zapojují do různých tvořivých aktivit ve svém okolí. Mimořádný Misijní měsíc je svou povahou zaměřen na zvýšení pozornosti k misijním aktivitám, které probíhají nejen v naší republice, ale také po celém světě.

Chcete-li se též zapojit do aktivit Misijních klubek, bližší informace naleznete přímo na misijním webu:

https://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-vychova-deti/misijni-klubka/ 

81621Foto: Jakub Myšička

Více fotografií
si můžete prohlédnout ve fotogalerii.