Ohlédnutí za 52. diecézním setkáním mládeže

Jana Michálková 10.dubna 2017

V Litoměřicích se před Květnou nedělí konalo 52. diecézní setkání mládeže. Jeho mottem bylo: Veliké věci mi učinil ten, který je mocný (Lk 1,49). Vrcholem setkání bylo slavení eucharistie s diecézním biskupem Janem Baxantem.

Hlavním dnem setkání byla sobota 8. dubna 2017, kdy byl program zahájen v městském kině Máj. Biskup Jan Baxant zde představil vikariátní kaplany pro mládež, nově ustanovené do služby, vedoucí diecézního centra pro mládež Jozef Kadlic vysvětlil, v čem bude jejich služba spočívat, a připomněl, že jejich ustanovení bylo přáním mladých na podzimním diecézním fóru mládeže v Příchovicích. Generální vikář Martin Davídek poukázal na to, že naše diecéze je otevřený prostor, v němž je mnoho duší, které touží po Božím dotyku. „Chtěl bych vás pozvat k evangelizaci, k hlásání Božího království, k životu pro Boha,“ řekl, aby poté ještě parafrázoval slova amerického prezidenta Kennedyho: „Neptejte se, co může diecéze udělat pro vás, ptejte se, co vy můžete udělat pro naši diecézi.“  

Pozvání od otce biskupa Jana Baxanta přijal režisér a herec Jiří Strach, hlavní host programu, který nejprve mluvil o tom, jaké věci učinil v jeho životě Bůh, a pak odpovídal mladým na dotazy. „Víra se dá žít normálně, lidsky, radostně. Mluvte s Pannou Marií jako s maminkou, mluvte s Otcem nebeským jako s tatínkem, přítelem, parťákem – a v momentě, kdy tohle budete dělat, získáte obrovskou vnitřní svobodu ve víře,“ zdůraznil opakovaně.  

Biskup Jan Baxant shrnul poselství papeže Františka mladým do tří „pé“: slov pohovka, pomoc a pohovor. „Tento svět nepotřebuje pohovkovou mládež. Svatý otec zdůrazňuje tu skutečnost, že máme vstát z pohodlných pozic, máme opustit ty až příliš pohodlné postoje a jít druhým lidem v ústrety, protože skutečná komunikace má být osobní,“ řekl biskup. „Pomáhejte druhým, především starým lidem, stejně jako Panna Maria; ač mladá dívka, spěchala ke sv. Alžbětě, aby jí pomohla, aby jí naslouchala – a byla tím obohacena. Staří lidé mají krásnou moudrost, a když s nimi nemluvíme, když se domníváme, že jenom my víme všechno nejlépe, tak se sami připravujeme o krásné chvilky. Jestliže můžete udělat všechno pro to, abyste se o ně ještě mohli starat, aby zůstali ve vašich domácnostech, mohou vám leccos říci ze života, své široké moudrosti. Mluvte spolu a nechte také na sebe mluvit ty, kteří mají životní zkušenosti. A stejně jako Panna Maria to uchovávejte v srdci,“ dodal.

Odpolední program probíhal ve skupinách. Mluvilo se v nich o životním povolání, o mezilidských vztazích a dalších tématech pro mladé zajímavých. Ti mohli vybírat také ze sportovních aktivit a výletů nebo navštívit litoměřický hospic. Více prostoru letos měli i pro vykonání svátosti smíření. Vrcholem setkání byla mše svatá s biskupem Janem Baxantem, generálním vikářem Martinem Davídkem, kapitulním proboštem Jiřím Hladíkem, vedoucím diecézního centra pro mládež Jozefem Kadlicem, vikariátními kaplany pro mládež a dalšími kněžími.


18506

Mládež z Ústí nad Labem pod vedením R.D. Jiřího Smolka připravila pro letošní setkání novinku – křížovou cestu s Pannou Marií ve formě stínového divadla. V souvislosti se stým výročím zjevení ve Fatimě a s mariánským mottem setkání ji mladí pojali jako zamyšlení nad tím, co při umučení Páně prožívala Ježíšova Matka. Stínohru na plátně doprovázenou mluveným slovem a písněmi uvedli v pátek 7. dubna večer v děkanském kostele Všech svatých. Foto: Lucie Procházková

18507

Biskup Jan Baxant představil vikariátní kaplany pro mládež, nově uvedené do služby. Foto: Lucie Procházková

18509

Setkání s režisérem Jiřím Strachem. Foto: Lucie Procházková

18508

Jedna ze skupinek v odpoledním programu, kde sestry premonstrátky z Doksan hovořily s děvčaty o životním povolání. Foto: Lucie Procházková


Fotogalerie ke zprávě:  

https://www.dltm.cz/2017-52-diecezni-setkani-mladeze-v-litomericich

https://www.dltm.cz/2017-52-diecezni-setkani-mladeze-v-litomericich-mse-svata


Bližší informace na www.dcml.cz