Oslava sv. Anežky České v Doksanech

Jana Michálková 20.listopadu 2017

V klášterním kostele Narození Panny Marie v Doksanech se v neděli 19. listopadu 2017 konala mše svatá ke cti sv. Anežky České. Jejím hlavním celebrantem byl světící biskup českobudějovický Pavel Posád. Koncelebrovali  administrátor doksanské farnosti, premonstrát Adrián Pavel Zemek a děkan litoměřické městské farnosti, kapitulní kanovník Józef Szeliga.

Mons. Pavel Posád v homilii poukázal na to, že se život Anežky Přemyslovny nápadně podobá životu Panny Marie: výchovou v klášteře, kde si zamilovala čistotu pro Boží království, zasvěceným životem a láskou k lidem. Byť královská dcera, dala přednost Kristu a chudobě. Připomněl, že byla nazývána andělem národa, protože ho cele dokázala zahrnout do svého srdce. „Řeší spory, zastavuje války, vykupuje zajatce, chrání bezbranné, krmí hladové, zastává se utlačovaných, vdov a sirotků,“ řekl biskup.

„Každý člověk, který se stejně jako Anežka Přemyslovna dovede každodenně zahledět na kříž a na Sedmibolestnou Pannu Marii, je schopen s ní kráčet od kříže k bratřím a sestrám jako anděl lásky, živé dobroty. Anežka je jako otevřená náruč živého Boha. Ta, která dokázala nejvíce trpět, dokázala nejvíce milovat. … Každý, kdo miluje Krista a jeho matku Pannu Marii, nemůže konat jinak, než jak konala sv. Anežka Česká Přemyslovna. Věřím, že povzbuzeni jejím příkladem, její přítomností, kterou oslavujeme, dostane také každý z nás novou sílu znovu se vydat na cestu za Kristem, znovu pod ochranným pláštěm Panny Marie pomáhat všem potřebným,“ uvedl Mons. Posád.

Aby se zbavovaly ostychu chodit do kostela, pozval si biskup v závěru mše svaté přítomné děti k ambonu, kde si s nimi povídal o sv. Anežce. 

V doksanském klášteře byla Anežka Přemyslovna jako dítě nějaký čas sestrami premonstrátkami vychovávána a vzdělávána. Před jejím reliéfem v klášterním kostele zaznívají přímluvy za národ, obnovu církve v naší zemi, rodiny a další potřeby. Sv. Anežku Českou si zde připomínáme pravidelně od března do listopadu každý druhý pátek v měsíci při bohoslužbě.


Fotogalerii ze mše svaté si můžete prohlédnout zde