Pastýřský list na Nový rok 2020

Milena Davídková 1.ledna 2020

Bratři a sestry v Kristu,

rád Vás všechny při krásné novoroční slavnosti Panny Marie Matky Boží zdravím s přáním a požehnáním Vám a všem Vašim drahým a blízkým. Nový rok vždycky zahajujeme s Ježíšovou matkou a žasneme, jakým nádherným Božím stvořením žena, matka Kristova, je. Veliké věci ji učinil Pán, protože byla schopna a připravena je s vděčností přijmout. Bez jakékoliv nadsázky, drazí přátelé, máme i my všichni tyto schopnosti, zvláště pak vy, milé sestry v Kristu, které obvykle svým ženským jemnocitem posilujete sice muže zdatné a silné, ale často unavené a vyčerpané. Letošní rok, začínající třetí dekádu 21. století, nám poskytuje jednak ohlédnutí za ženou sv. Anežkou Českou Přemyslovnou. Nedávno jsme přece i v Římě vzpomínali na uplynulých 30 let od jejího svatořečení a uvědomujeme si, že jako malá dívka pobývala v naší diecézi, totiž v klášteře premonstrátek v Doksanech. Tamní současná nevelká, ale dynamická komunita sester je duchovní oázou našeho diecézního terénu. Sestry se modlí a obětují za nenarozené děti, ale i za děti narozené, avšak nechtěné a nevítané. Úžasná duchovní služba je v našich Doksanech přítomna! Vyhlížíme nicméně i do blízké budoucnosti, neboť letos si chceme připomenout 800 let od narození opět ženy, naší hlavní diecézní patronky sv. Zdislavy. Uvažovalo se o tom, že by mohla být prohlášena za ochránkyni rodin, ale rodinným patronem je sv. Anna a též sv. Josef. Ke svaté Zdislavě se však oprávněně můžeme obracet jako k ochránkyni rodinného a manželského života, toho, co je živé a stále ohrožené. Již nyní můžeme, a vybízím Vás k tomu, drazí bratři a sestry, uvažovat o sv. Zdislavě právě ve vztahu k rodinnému a manželskému životu. Ona, jako manželka svého manžela, matka svých čtyř dětí, a navíc ošetřovatelka a pomocnice nemocných a opuštěných, dokázala skloubit všechny povinnosti zodpovědné ženy jedině proto, že si nepřisvojovala úlohu zabezpečení, jistoty a pevné ruky domácnosti, to je povinností mužů, ale věděla, že bez laskavosti ženy manželky, matky a pečovatelky, nemůže být domov šťastný. Velmi doporučuji, abychom především v první polovině letošního roku často meditovali a doma mezi svými promlouvali o tom, co tvoří skutečný domov v současném tak neklidném světě, ve kterém se všichni pohybujeme. V sobotu 30. května t.r. se v Jablonném v Podještědí koná Svatozdislavská pouť s bohoslužbami v 9 a v 11 hod. a programem, který otcové dominikáni, duchovní strážci hrobu sv. Zdislavy, spolu se svými spolupracovníky už nyní připravují. Všechny Vás srdečně, drazí diecézáni, do Jablonného ke sv. Zdislavě zvu. Bylo by povzbuzující pro nás všechny, kdybychom druhým i sobě ukázali a dokázali, jak krásný je kraj, ve kterém žily sv. Zdislava a sv. Anežka Česká, jak bohatá je naše litoměřická diecéze na Mariánská poutní místa a jak zásadní roli zde hrají ženy, světice, následovnice Krista, se svou významnou oporou svým mužům, manželům a otcům jejich i svých dětí i všech potřebných. Jsem s Vámi spojen v modlitbě a žehnám Vám a Vašim rodinám. Bůh buď s Vámi se všemi!

Váš + Jan 

93420

Fotografie ze slavnostní mše svaté 1. ledna 2020
si můžete prohlédnout ve fotogalerii.