Podzimní slovo k varhaníkům litoměřické diecéze

Milé varhanice a varhaníci litoměřické diecéze, současná situace nám znemožnila uskutečnit jak jarní, tak podzimní setkání. Věřme, že na jaře příštího roku snad nepřijde další vlna epidemie, která by nám opět zhatila naše setkání, o němž jsem předpokládal, že by se mělo stát tradicí.

Jarní setkání jsem se navzdory všem nepříznivým okolnostem rozhodl začít připravovat, a to i za cenu, že by k němu mělo dojít třeba později. Tentokrát jsem zvolil poutní místo Bohosudov, kde se chystá restaurování pozoruhodného Schiffnerova nástroje v jedinečně výtvarně řešené skříni po původních varhanách Tomáše Schwarze. A protože možností zde nabízené se jeví jako dosti bohaté, rozhodl jsem se dát na vědomí konání této akce i varhaníkům z jiných diecézí, především těch, kteří se zúčastnili varhanických kursů v Tachově (také již tradičních) a projevili zájem i o dění kolem varhan v naší diecézi. Termín je samozřejmě zatím „ve hvězdách“, ale věřme, že se tentokrát akce doopravdy uskuteční. Kdyby byla na obzoru reálná hrozba jarní „třetí vlny epidemie“, začal bych uvažovat o změně systému v pořádání našich setkání, ale snad to nebude nutné.

Všechny srdečně zdravím a vyprošuji dostatek sil morálních, psychických i duchovních v této nelehké době.

Radek Rejšek,
diecézní organolog a kampanolog