Praktické informace pro poutníky do Filipova

Jana Michálková 12.ledna 2018

U příležitosti filipovských událostí se v sobotu 13. ledna 2018 ve 4.00 hodiny ráno bude v bazilice Panny Marie Pomocnice křesťanů ve Filipově konat pontifikální mše svatá.

Praktické rady pro poutníky připravila rumburská farnost:

  • Vyhrazené parkoviště pro autobusy zajišťuje Město Jiříkov u TJ Sokol Filipov ve vzdálenosti 0,5 km od baziliky minor ve Filipov.
  • Jedna vytápěná místnost se nachází v přízemí Domova „Srdce v dlaních“ (vedle baziliky) ve Filipově.
  • Poutníci mají k dispozici WC v Domově „Srdce v dlaních“.
  • Poutníci odcházejí od budovy fary v Rumburku v sobotu 13. ledna 2018 ve 2.00 hodiny po půlnoci. Pouť není organizovaná. Jde se individuálně nebo ve skupině. Od 2.00 jezdí od fary v Rumburku nepřetržitě osobní automobil a odváží do Filipova jednotlivé zájemce. Tuto službu poskytuje ŘKF Jiříkov. Při cestě z Rumburku do Filipova a zpět je možné využít také soukromých taxi služeb.
  • Poutníci odcházejí od budovy fary ve Šluknově v sobotu 13. ledna 2018 ve 0.20 po půlnoci. Před tím si mohou ještě prohlédnout betlém v kostele sv. Václava. Na pouť do Filipova se mohou přidat i individuální poutníci. Na faře se nachází vytápěná místnost na ohřátí a WC.