První „Májová“ - mariánská slavnost v Hejnicích

Jana Michálková 1.května 2017

Na severu Čech vzniká nové přátelství. Farnosti ležící v blízkosti česko-polských hranic – Hejnice, Raspenava, Hrádek nad Nisou, Chrastava a další – navázaly spolupráci s polskou farností Bogatynia. Společně se setkávají a navzájem si pomáhají ve víře. Měsíc květen zasvěcený Panně Marii společně zahájily prvomájovou mší svatou, která se konala v Hejnicích za účasti přibližně 150 polských poutníků.

„Přišli jsme poděkovat Pánu Bohu za to, že jsme mohli před 1050 lety prostřednictvím české kněžny Doubravky Přemyslovny přijmout v Polsku křest a křesťanství. Boží slovo u nás padlo na úrodnou půdu a přineslo dobré ovoce. Rozhodli jsme se proto poděkovat zde kněžně Doubravce i českému národu,“ poukázala Marianna Urban, předsedkyně Stowarzyszenie Inicjatywa Chrześcijańska „Zło Dobrem Zwyciężaj“ (Sdružení křesťanské iniciativy „Překonat zlo dobrem“), jehož cílem je vytvářet společenský život založený na křesťanských hodnotách obsažených v učení římskokatolické církve a propagovat křesťanskou víru ve všech jejích aspektech. Jako projev přátelství věnovali polští poutníci svým českým sousedům obraz svatého Jana Pavla II. s tím, že vyzýval k budování mostů mezi národy.

Originál milostné sošky Panny Marie Hejnické „Mater formosa“ je v Hejnicích vystavován pouze jednou v roce - při příležitosti zahájení mariánského měsíce května. Soška byla v loňském roce zrestaurována, poutníci ji tak mohli po několika staletích obdivovat v její původní polychromii.

První „Májovou“ poutníci slavili se svými duchovními – R.D. Pavlem Andršem, R.D. Radkem Vašinkem a R.D. Vítem Audym, ty polské doprovázel P. Ryszard Trzósło. Novokněžské požehnání uděloval R.D. Pavel Michalec.

Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.