Slavnost Matky Boží Panny Marie v Litoměřicích

Dominik Faustus 1.ledna 2019
V úterý 1. ledna 2019 se v litoměřické svatoštěpánské katedrále konala od deseti hodin slavnostní mše k Novému roku ze slavnosti Matky Boží Panny Marie, celebrovaná biskupem Mons. Janem Baxantem.  S jeho Pastýřským listem na Nový rok 2019 se lze seznámit v odkazu: https://www.dltm.cz/pastyrsky-list-na-novy-rok-2019


Katedrála sv. Štěpána, 1. ledna 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus