Slavnost Matky Boží, Panny Marie v litoměřické katedrále

Dominik Faustus 2.ledna 2023

V neděli 1. ledna 2023 od 10 hodin předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant mši svaté ze Slavnosti Matky Boží, Panny Marie. Pro tento den kněží litoměřické diecéze od pana biskupa obdrželi Pastýřský list, který je dostupný na diecézním webu: https://www.dltm.cz/pastyrsky-list-na-novy-rok-2023. Přímluva Matky Boží, Panny Marie ať nás provází celým tímto novým rokem.

Neděle 1. ledna 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus