Slavnost výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích

Milena Davídková 20.září 2017

Poutní mše svatá u příležitosti výročí posvěcení katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích se konala ve středu 20. září 2017. Jejím hlavním celebrantem byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář Mons. Martin  Davídek, probošt katedrální kapituly, prelát Jiří Hladík O.Cr. a administrátor farnosti v Českém Dubu R.D. Miroslav Maňásek. Při mši svaté přisluhoval jáhen ing. Václav Sládek O.Cr.

Mons. Baxant v homilii připomněl význam katedrály jako hlavního kostela diecéze. Řekl, že katedrála je matkou všech kostelů v diecézi, že je to prostor naplněný modlitbami, duchovní energií, která vyzařuje do celé diecéze, a jako nejvýznamnější kostel je centrem jejího liturgického života.

Katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích byla posvěcena dne 21. září 1681 druhým litoměřickým biskupem Jaroslavem Ignácem Šternberkem (1676–1709). Poutní slavnost je slavena 20. září. Důvodem přeložení slavnosti výročí posvěcení katedrály o den dříve na 20. září oproti skutečnému dni posvěcení je, že na 21. září připadá svátek sv. Matouše a docházelo by tak k překrytí tohoto důležitého svátku.

Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.