Slavnostní otevření Domova Panny Marie - Útočiště hříšníků v České Kamenici

Milena Davídková 25.září 2020

Ve čtvrtek 24. září 2020 v 10 hodin slavnostně otevřela Oblastní charita Česká Kamenice nový Domov Panny Marie - Útočiště hříšníků v České Kamenici. Slavnostního otevření se zúčastnil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který společně s ředitelkou Oblastní charity Česká Kamenice Bc. Štěpánkou Keckovou a starostou města Česká Kamenice Janem Papajanovským přestřihl před zraky mnoha hostů otevírací stuhu. 

120433

Poté byli přítomní pozváni ke krátkému ohlédnutí za tím, co se podařilo. Paní Štěpánka Kecková úvodem přivítala rovněž generální vikáře Mons. Martina Davídka, ředitelku Diecézní charity Litoměřice paní Růženu Kavkovou, prezidenta charit v litoměřické diecézi J.M. can. Józefa Szeligu, ředitele Komerční banky Mgr. Josefa Bugnera, R.D. Mgr. Jaroslava Kuchaře, který ji více než 30 let duchovně doprovází, a všechny kolegyně a kolegy, přátele, podporovatele a kolegy ředitele charit v litoměřické diecézi.

Ve své řeči paní ředitelka mj. uvedla: „Setkáváme se zde po roce od požehnání základního kamene P. Jordánem (Červeným) - děkanem českokamenickým, který se dnešního dne nedožil, ale věřím, že na nás dnes s úsměvem shlíží a určitě má na jazyku nějakou vtipnou poznámku, ale i žehnání charitnímu dílu, kterého byl zde zakladatelem a vlídným podporovatelem.

Setkáváme se, abychom se společně radovali nad tím, že Bůh dal vyrůst novému Domovu Panny Marie - Útočiště hříšníků. Domovu se zvláštním režimem (to je terminologie druhu sociální služby), Domovu pro ženy a muže s chronickým duševním onemocněním, kteří mají omezenou mobilitu. Domovu, kde je na prvním místě pokora, lidská důstojnost a partnerství dennodenně projevované v malých skutcích lásky.

Asi se ptáte, kde se vzalo jméno Domova: Určitě jsem věděla, že ho chci vložit do náruče Panny Marie a při modlitbě Loretánských litanií je jeden z titulů ,Útočiště hříšníkůʻ a hned za ním ,Těšitelko zarmoucenýchʻ. Zobrazení Panny Marie, které ozdobí během následujícího jara průčelí domova - skleněná plastika z dílny pana Zdeňka Kudláčka je s otevřenou náručí, milým úsměvem a křišťálovým srdcem. Útočiště nás všech hříšníků. Přeji si, aby se tu každý cítil přijatý a milovaný takový, jaký je.

Stavba domova je dílem Ing. Petra Filípka, který se snažil vyplnit mi mou představu domova, pokud to bylo možné (územně spadáme do památkové zóny). Domov je obložený pásky pískovce (kámen, který je tu doma), okna jsou co nejvíce prodloužena k zemi, aby i člověk upoutaný na lůžko mohl vidět ven; balkónky, výklenky, terasy pro možnost trávení času na čerstvém vzduchu i pro imobilní (a kuřáky), koupelny a toalety pro snadný přístup, hydromasážní vana pro úlevu proležených svalů a i plastika Panny Marie je ze skla a křišťálu - Česká Kamenice je součástí Křišťálového údolí.

Chci poděkovat všem, kteří se jakoukoli měrou, kterou mně nepřísluší měřit a za kterou jsem hluboce vděčna, podíleli na vzniku, růstu a dokončení stavby. Modlitbou, postem, důvěrou, i třeba nastavením velmi dobrých podmínek úvěru. A v neposlední řadě chci poděkovat svým dětem: Barunce, Jeníkovi a Matyáškovi, že to mé šílené pracovní nasazení se mnou vydrželi a ještě chvíli asi budou muset vydržet.“

Poté paní ředitelce Štěpánce Keckové poděkoval a popřál tomuto dílu křesťanské lásky i milosrdenství litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, dále starosta města Česká Kamenice Jan Papajanovský, který uvedl, že se jedná o projekt takového rozsahu v architektuře města, který zde nebyl realizován nejméně čtyři desítky let. Následovaly ještě proslovy R.D. Kuchaře, Mgr. Josefa Bugnera, charitních pracovnic, a na závěr přišly paní Keckové k tomuto dílu poblahopřát i její děti.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant pak, po přípitku, prošel s přítomnými celý dům a slavnostně jej požehnal.

Závěrem lze také popřát, aby tento dům byl skutečným Útočištěm hříšníků pod ochranou Matky Boží Panny Marie.

120434
Fotografie ze slavnostního otevření si můžete prohlédnout ve fotogalerii