Svátek sv. Viktorína – patrona litoměřické katedrály

Milena Davídková 5.září 2019

Ve čtvrtek 5. září 2019 při ranní mši svaté v katedrále oslavil probošt litoměřické kapituly a farář katedrály P. Jiří Hladík, O.Cr. spolu s poutníky svátek biskupa sv. Viktorína z Amiterna, který je spolupatronem litoměřické katedrály sv. Štěpána.

Svátek sv. Viktorína se tradičně slavil 5. září a katedrála v Litoměřicích za tento spolupatronát vděčí 2. litoměřickému biskupovi Jaroslavu Ignáci Šternberkovi, který část ostatků získal v roce 1687 a v roce 1692 je umístil do své litoměřické katedrály.

Starořímské město Amiternum, kde se narodil sv. Viktorín, leží ve střední Itálii a dnes je již v troskách. Nedaleká vesnice však dostala na počest světce jméno San Vittorino, jak při mši připomněl probošt. Relikviář s ostatky sv. Viktorína nacházející se v litoměřické katedrále byl nedávno zrestaurován a vyobrazení legendy o umučení sv. Viktorína lze spatřit na dřevořezu pod oltářem.

Biskup sv. Viktorín byl v roce 96 umučen na planině v Aquae Cutiliae (Cotiliovy lázně), na cestě via Salaria, která dodnes nese jeho jméno. Podle legendy byl svázán a pověšen hlavou dolů nad sirnými výpary, dokud po třech dnech otráven výpary nezemřel. Na tomto místě dnes stojí bazilika zasvěcená sv. Michaeli Archandělu.

77483Foto: Martin Davídek 

Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.