TV Noe: Slavnost Panny Marie Fatimské v katedrále sv. Štěpána

Jana Michálková 13.listopadu 2017

Připomeňme si slavnost Panny Marie Fatimské v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, jak ji zaznamenala televize Noe:

Slavnost Panny Marie Fatimské v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích, při níž byla v pátek 22. září 2017 litoměřická diecéze zasvěcena (svěřena) Neposkvrněnému srdci Panny Marie. Hlavním celebrantem mše svaté byl Mons. Jan Baxant, biskup litoměřický, koncelebrovali kněží litoměřické diecéze. Slavnost se konala za účasti Mons. Pavla Dokládala, představeného Fatimského apoštolátu v ČR. Živě ji vysílala televize Noe.


TV Noe: záznam bohoslužby z katedrály sv. Štěpána v Litoměřicích