Socha Panny Marie Fatimské zavítala do Litoměřic

Jana Michálková 22.září 2017

 Poutníci z litoměřické diecéze uctili milostnou sochu Panny Marie Fatimské, dovezenou do České republiky z Portugalska, přímo z místa zjevení v Cova d´Iria. Slavnost se konala v pátek 22. září 2017 v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích. Oslavovali Pannu Marii, která se před sto lety opakovaně zjevila u Fatimy třem malým dětem-pasáčkům, aby jim svěřila tři tajemství. V nich poukazovala na to, že lidé na sebe svými hříchy přivolávají zlo, před kterým je třeba se chránit – obětí, modlitbou růžence a uctíváním jejího Neposkvrněného srdce. Její proroctví v dějinách se vyplňují: vidění světové války a diktatury nacismu a pak předpovědi nesmírných škod, které sovětské Rusko způsobí lidstvu svým odpadem od křesťanské víry a přilnutím ke komunistickému totalitarismu, nebo vidění atentátu na Kristova náměstka, které je spojováno s atentátem na papeže sv. Jan Pavla II. 13. května 1981 (jak mj. zaznělo v pastýřském listu českých a moravských biskupů k tomuto výročí začátkem letošního září). 

Slavnost, při níž byla v pátek 22. září litoměřická diecéze zasvěcena (svěřena) Neposkvrněnému srdci Panny Marie, měla několik částí. Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, koncelebrovali Mons. Pavel Dokládal, představený Fatimského apoštolátu v ČR, Mons. Martin Davídek, generální vikář, prelát Jiří Hladík O.Cr., probošt litoměřické katedrální kapituly, prelát Karel Havelka, kapitulní děkan, kapitulní kanovníci a kněží litoměřické diecéze. U oltáře asistovali trvalí jáhni a ministranti. Slavnost probíhala za účasti několika stovek českých poutníků, mezi nimiž byli i ti z Německa.

Mons. Jan Baxant zahájil promluvu slovy z modlitby zasvěcení, s tím, že Panna Maria Fatimská, ochránkyně a prostřednice všech Božích milostí, je v naší katedrále blízko nás, aby v nás potvrdila vědomí odpovědnosti nejen za naši vlastní spásu, ale i za spásu našich bližních. Poukázal na to, že spásu nám přinesl Kristus, syn Mariin, svým křížem a zmrtvýchvstáním, a proto se v promluvě zamýšlel nad třemi body, kterými byly: Ježíšův kříž a vzkříšení, spása lidí a naše odpovědnost.

Milostná socha Panny Marie Fatimské putuje v těchto dnech po všech katedrálách v naší zemi (více informací na www.fatima2017.cz).

 

Fotogalerie ze slavnosti si můžete prohlédnout zde:

1/ Fatimské jubileum: mše svatá v katedrále sv. Štěpána

2/ Fatimské jubileum: zasvěcení litoměřické diecéze

 

Pastýřský list českých a moravských biskupů k výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě (čtený při bohoslužbách 3. září 2017) si můžete přečíst zde.