Týden modliteb za jednotu křesťanů 2018: texty

Jana Michálková 17.ledna 2018

Ve dnech 18.–25. ledna 2018 se budou křesťané z různých církví společně modlit za jednotu. Mottem týdne budou slova, která zpívali Izraelité po vysvobození z otroctví: Tvá pravice, Hospodine, velkolepá v síle (Ex 15,6). Texty je možné použít při ekumenických bohoslužbách, vlastní liturgii, studiu Bible nebo v soukromé modlitbě.

Modlitby za jednotu křesťanů 2018: texty ke stažení zde.

Týden modliteb za jednotu křesťanů 2018.