Vánoce 2017: Svatoštěpánská poutní slavnost

Jana Michálková 26.prosince 2017

V katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích se o svátku sv. Štěpána 26. prosince 2017 konala poutní slavnost. Hlavním celebrantem mše svaté byl biskup Jan Baxant, koncelebrovali generální vikář Mons. Martin Davídek a probošt katedrální kapituly a dómský farář, prelát Jiří Hladík O.Cr.

„Můžeme být právem hrdí na našeho katedrálního i diecézního patrona a přímluvce v nebi sv. Štěpána, jáhna a prvomučedníka, prvního až z příliš dlouhé řady těch, kteří statečně vydali svědectví o Kristu i za cenu prolití krve v celé historii křesťanství. Tato řada zatím, žel Bohu, nemá konec. I v naší současnosti křesťané na různých místech světa, jak nedávno potvrdil sám papež František, v míře mimořádně velké prolévají krev a jsou pronásledováni jen proto, že uvěřili v Krista a této víry se odmítají vzdát, i kdyby je to stálo život. A skutečně svým životem platí. Myslím, že jsme schopni rozumět oběti, kterou hrdinně nesou tito současní tak mnozí mučedníci, když ještě, alespoň my starší, bychom mohli mít v živé paměti, co do různé intenzity jednotlivých etap, jak probíhalo pronásledování křesťanů v naší zemi v dobách totality. Ti mladší z nás, kteří režim útlaku, Bohu díky, nezakusili na svou vlastní kůži, mohou si mnohé informace z totalitního období vyhledat a sami prostudovat. Můžeme tvrdit, že tito naši předkové či ještě současníci, ač umlčováni někdy tak brutálním způsobem, oslovovali obětí svého života,“ řekl v homilii Mons. Baxant.

Jak dále řekl, jáhenské kázání sv. Štěpána, hroutícího se pod ranami kamenů, vydalo užitek. „Mnozí křesťanští mučedníci minulosti i současnosti se doslova stávají semenem nových křesťanů. Každá píď země, prosáklá krví, resp. doslova políbená svědectvím Kristových svědků, se navždycky proměňuje v úrodné svaté pole, z něhož jednou vyraší životodárné výhonky, z nichž později dozrají zdravé a odolné plody pro budoucnost. Kéž se tak stane!“ uvedl.  

Fotogalerii ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.