Velikonoce 2022: Velký pátek. Velkopáteční promluva litoměřického biskupa

Milena Davídková 15.dubna 2022

133803
Na Velký pátek 15. dubna 2022 se od 10 hodin konala pobožnost Křížové cesty pro rodiny s dětmi na vrchu Ostrém u Úštěku, kterou vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Od 18 hodin se pak v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích uskutečnily velkopáteční obřady, při kterých biskup promluvil k přítomným.

Promluva Mons. Jana Baxanta při velkopátečních obřadech v katedrále sv. Štěpána

/z Pašijí: Jan 18,17/
- apoštol Petr velmi zřetelně prohlašuje, že ke Kristu nepatří
- avšak Ježíš tiše a věrně přesto dosvědčuje, že Petr mu patří, že se hlásí ke každému z nás

Bratři a sestry,

jen obtížně hledáme slova nás hříšníků a provinilců, která bychom po vyslechnutí zprávy o umučení našeho Pána Ježíše Krista, připojili jako projev soucitu vůči jedině a vždy nevinnému. Snad nejvýstižnější reakcí by bylo prosté mlčení. Přesto bych rád vyslovil alespoň několik slov údivu nad chováním jednoho z Ježíšových nejbližších učedníků, a pak i slovo obdivu vůči Kristu, sice na Velký pátek poplivanému a zneuctěnému, ale přece vítěznému ušlechtilostí ducha v boji proti takové přesile nepřátel.

Apoštol Petr, skála, první papež, se nešťastně a až tragicky hlásí k jedné lži: „ke Kristu nepatřím!“ Co jiného vyjadřuje svým ustrašeným hlasem než, že svou vlastní spásu, záchranu své poskvrněné duše potřebuje on, stejně tak i my všichni jako hříšníci. Je nevyhnutelně nutné, aby už Spasitel dokončil co nejrychleji dílo spásy a vysvobodil nás všechny z osidel klamu a nepravd. Naštěstí Ježíš byl připraven toto vykonat, a to velmi brzy, hned, už za několik hodin. Kristus bez halasných proklamací svým tichým utrpením dává Petrovi i nám na srozuměnou: „jestli se vy nehlásíte ke mně, já se budu k vám hlásit vždycky!“ Smutek Velkého pátku s Kalvárií a zradami, se mění v radostné pomyšlení: „máme někoho, kdo se od nás nikdy neodvrátí, ba právě naopak, zastane se nás“.

174932
Fotogalerie z velkopátečných obřadů v litoměřické katedrále