Velikonoce 2023: Homilie litoměřického biskupa o Velikonoční vigilii

Milena Davídková 8.dubna 2023

221297Liturgie Veliké noci 2023 v Litoměřicích začala ve 20 hodin na dvoře biskupské rezidence. Po požehnání paškálu liturgický průvod došel do potemnělé katedrály sv. Štěpána, kde “světlo Kristovo” ozářilo tmu a při bohoslužbě zaznělo slavné “Aleluja, Kristus z mrtvých vstal”. 

Homilie litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta o Velikonoční vigilii     

Můžeme bez přehánění tvrdit, že zřetelným středobodem velikonoční Vigilie je téměř až důvěrná četba jednotlivých částí Písma svatého, a to především dramatické sdělení o vyjití Izraelitů z Egypta, jinými slovy řečeno: vysvobození Božího vyvoleného lidu z egyptského otroctví. To se odehrálo velmi nezvykle, až zázračně, protože by si nikdo nikdy nepomyslel, že by mohli vybavení a bojeschopní pronásledovatelé se rázem stát poraženými a ztracenými. Skutečně, nezvítězili egyptští pronásledovatelé, ale ti, kdo byli jimi pronásledováni! Zní to jako pohádka, ale realita byla opravdu neuvěřitelná a nevysvětlitelná. Pohádka skončí vždy, když nastoupí moudrost jako jedinečný Boží dar člověku a uvažování nad stavem věcí s vírou v Boha. Není až tak těžké přijmout to, co z logiky životní praxe vychází jako rozumný důsledek a závěr. Jestliže Hospodin dal svému lidu příslib, že bude za svým lidem stát, tento slib nebude nikdy zrušen, ale právě naopak se bude stále více naplňovat. Jedno je jisté: Bůh stojí za svým lidem – avšak co my? Stojíme za svým Bohem? A je opravdu tak těžké uvěřit, že Bůh má moc nejen nad silami našich nepřátel, ale i nad samotnou lidskou smrtí? Vždyť je Bohem živých! Umučený Kristus, Boží syn, nejen že mohl, ale musel a opravdu vstal z mrtvých.  

221596

Fotogalerie z Velikonoční vigilie 2023