Velikonoce 2023: Missa vespertina. Promluva Mons. Jana Baxanta při mši sv. na památku Poslední večeře Páně

Milena Davídková 6.dubna 2023

219763Promluva litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta na Zelený čtvrtek 6. dubna 2023 při mši svaté na památku Poslední večeře Páně „Missa vespertina“, která se konala od 18 hodin v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.


Text homilie Mons. Jana Baxanta:

„Co já dělám, tomu ty nyní ještě nemůžeš rozumět; pochopíš to však později“, těmito slovy reaguje Kristus na Petrovo zdráhání se, že od něho si nohy umýt nenechá. Co má Ježíš na mysli? Uvědomme si, že Mu nezbývá mnoho času. Ocitá se den před svou smrtí. A On to dobře ví, že smrt ukřižováním už brzy nastane. Váží slova, není tu žádná mnohomluvnost. Říká Petrovi jen to nejnutnější a nejmoudřejší. Petr totiž musí konečně pochopit, že nemůže všemu rozumět, ale v mysli se mu může rozsvítit, když si přizná, že před Ježíšem může stát kdykoliv jako chápající, nikoliv však diktující. Chápajícímu člověku není vše okamžitě jasné a zřejmé, ale právě proto, že je chápající, jeho poznání může růst a postupně dozrávat k celkovému pochopení. K jistému zlomu dochází, když se apoštolu Petrovi dostane další informace, že když si nenechá Kristem posloužit, nebude mít s Ním podíl. A ztratit jen tak spoluúčast v Kristově domácnosti a pozbýt tak komfort Božího prostředí, by bylo něčím nešťastným. Jak se tedy otevře a zjemní zprvu tak zásadně odmítavý Petrův postoj vůči službě Ježíše Krista? Je to ve chvíli, když mu dochází, že mít podíl s Ježíšem znamená opravdu sloužit druhým, avšak i druhým poskytnout příležitost, aby posloužili jemu, nám. O mnoho šťastných a požehnaných okamžiků bychom se připravovali, kdybychom si sami určovali, jak a co nám mají druzí lidé prokázat. Kdyby oni konali jen podle našich přání a představ, byli bychom ochuzeni o invenci a projevy dobrých srdcí, do jejich služby vložených. Je nám pak srozumitelné, že Petr je klidně už ochoten se Kristem nechat omýt celý? Ježíš je ve stavu pohotovosti, snad spíše připravenosti z nás smýt špínu těla, kdyby to bylo třeba, ale hlavně chce z nás smýt špínu hříchů. Nezdráhejme se Mu. Ať vyčistí všechny koutky naší duše, celé naší bytosti.

219765

Fotogalerie ze mši svaté na památku Poslední večeře Páně