Vychází sborník z konference k 150. výročí Filipova

Milena Davídková 21.června 2018

V neděli 8. července 2018 ve 14 hodin bude v rámci koncertu duchovní hudby ve filipovské bazilice slavnostně představen sborník z konference k 150. výročí vzniku poutního místa Filipov.

Filipovské poutní místo je mnohovrstevnatým fenoménem, který se pokusila v jubilejním roce 2016 přiblížit odborná konference konaná v Krásné Lípě. Mimořádné milostné uzdravení Marie Magdaleny Kade z 13. ledna 1866 zhodnotili přispěvatelé z historické, teologické i medicínské perspektivy, byl představen stavební vývoj baziliky, její liturgický rozměr, řeholní komunity, které se podílely a podílí na její správě, i význam Filipova v rámci česko-německých vztahů.

Sborník z konference obsahuje nejen tištěné verze příspěvků z odborného setkání v roce 2016 v komplexní česko-německé jazykové podobě, ale také edici původních akt biskupské komise, která zkoumala uzdravení Marie Magdaleny Kade. Tento unikátní a dosud jen dílčím způsobem známý a využívaný pramen obsahuje autentická svědectví o událostech 13. ledna 1866 a přibližuje tak samotné počátky filipovského poutního místa. V edici je publikován původní německý text, který je opatřen paralelním současným českým překladem.

Sborník bude slavnostně představen veřejnosti ve filipovské bazilice v neděli 8. července 2018 ve 14 hodin v rámci koncertu Dagmar Zelenkové (soprán) a Václav Krahulíka (varhany), který je součástí XII. ročníku cyklu Varhanní duchovní hudba ve Filipově. Přímo v bazilice bude možné sborník, čítající více než 700 stran, také zakoupit, a to za 490 Kč. Dalšími prodejními místy budou recepce Biskupství litoměřického, rumburská Loreta a sborník bude rovněž k dostání v e-shopu nakladatelství Pavel Mervart a zároveň bude distribuován v knihkupecké síti Kosmas. 

Tiskovou zprávu si můžete stáhnout ve formátu pdf v českém jazyce nebo německém jazyce.

(O konferenci, která proběhla v roce 2016, si můžete přečíst zde)

36241

Obálka nového sborníku z konference k 150. výročí Filipova

36244  36245