Zahájení školního roku ve varnsdorfském biskupském gymnáziu a ve Schrödingerově institutu v Rumburku

Milena Davídková 4.září 2019

V pondělí 2. září 2019 začal nový školní rok. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a generální vikář Mons. Martin Davídek společně navštívili nejprve Biskupské gymnázium ve Varnsdorfu, kde v prostorách auly od 9 hodin přivítal ředitel gymnázia Ing. Bc. Jiří Jakoubek nové žáky a jejich rodiče či zákonné zástupce, a představil pedagogický sbor. Litoměřický biskup promluvil ke gymnazistům a jejich doprovodu, a poté pozdravil přítomné pedagogy. Ve svých slovech vzpomněl i na zkušenosti svého působení ve školství. Během tohoto prvního školního dne navštívil biskup také několik tříd.

Z Varnsdorfu se litoměřická delegace přesunula do Rumburku do Schrödingerova institutu, kde v „Tančírně Balahala“ proběhlo společné zahájení školního roku. Ředitelka Schrödingerova institutu Bc. Gabriela Doušová představila zástupce jednotlivých volnočasových středisek a jejich aktivity. Litoměřický biskup se také setkal s administrativními pracovníky, kteří spravují tato školská zařízení.

Od 14 hodin se pak konala v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu mše svatá, kterou celebroval Mons. Martin Davídek. Přítomní pedagogové i žáci při mši svaté vzývali při zpěvu "Veni Sancte" Ducha svatého a vyprošovali Boží milost pro celý školní rok.

Litoměřické biskupství, kromě obou výše zmíněných institucí, je také zřizovatelem Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy v Bohosudově-Krupce, a také Základní školy Antonína Bratršovského v Jablonci nad Nisou. V litoměřické diecézi působí i Křesťanská základní škola Nativity v Děčíně, jejímž zřizovatelem je Česká provincie Tovaryšstva Ježíšova a Salesiánské středisko Štěpána Trochty – dům dětí a mládeže, jehož zřizovatelem je Salesiánská provincie Praha.

"Všem žákům, studentům, pedagogům, rodičům a zákonným zástupcům v jejich úsilí o rozvoj člověka, ať Bůh v novém školním roce 2019–2020 žehná”, uvedl v promluvě při mši svaté ve Varnsdorfu generální vikář Mons. Martin Davídek.

77482

Více fotografií si můžete prohlédnout ve fotogalerii.