Zasedání katedrální kapituly v Orasicích

Jana Michálková 15.června 2017

 Orasice navštívil sídelní biskup litoměřický Mons. Jan Baxant. Ve středu 14. června 2017 se zde účastnil zasedání litoměřické katedrální kapituly. S proboštem kapituly a kapitulními kanovníky slavil v kostele sv. Mikuláše, který býval patronátním kostelem kapituly, mši svatou.

J. E. Mons. Mgr. Jan Baxant byl hlavním celebrantem mše svaté, koncelebrovali generální vikář litoměřické diecéze a kapitulní kanovník J. E. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, probošt kapituly prelát J. M. can. Mgr. Jiří Hladík O.Cr., děkan kapituly prelát J. M. can. Mgr. Karel Havelka a kapitulní kanovníci J. M. can. Werner Horák, J. M. can. Mgr. Rudolf Repka, J. M. can. ICLic. Józef Szeliga, J. M. can. Mgr. Miroslav Šimáček a J. M. can. Mgr. Grzegorz Czerny, a také lounský farní vikář R. D. Mgr. Vít Machek.

Lounský děkan a kapitulní kanovník Werner Horák v kázání vzpomínal na svůj příjezd do diecéze a svoje první setkání s lounskou farností v roce 1992, na první příjezd do obce Orasice a setkání s tamním kostelem. Připomenul jeho kritický stav a také jeho nedávnou záchranu, do níž se farnost pustila. „Ale opravený kostel, to je málo, do kostela musí přijít lidé, nadšení lidé, kteří se dokáží nadchnout pro Pána Boha. Jsem rád, že jsem tady už několik takových lidí získal,“ poukázal děkan Horák a poděkoval přítomné starostce obce Evě Smetanové za dobrou spolupráci.

Barokní kostel sv. Mikuláše v Orasicích na Lounsku patřil v regionu k dlouhodobě  vážně ohroženým památkám a byl řadu let uzavřen. Po kompletní rekonstrukci interiéru byl slavnostně otevřen v listopadu loňského roku a posvěcen při mši svaté, která se tu konala po šedesáti letech. Díky této obnově byl zachráněn také jeho unikátní dřevěný kazetový malovaný strop s výjevy ze života sv. Mikuláše a s námětem sv. Cecílie.

Finančně nákladná obnova interiéru kostela probíhala čtyři roky a podle slov vikariátního stavebního technika Tomáše Buřta zahrnovala tesařskou obnovu stropu, jeho kompletní restaurování a zabezpečení proti případnému zatečení, obnovu omítek stěn a výmalby interiéru. Uskutečnit se mohla za pomoci dotace Ministerstva kultury ČR a spoluúčasti farnosti. Celkové náklady činily více než dva miliony korun, z toho farnost uhradila přibližně čtyři sta tisíc.

Bohoslužby se tu budou konat příležitostně, za pomoci obce bude kostel po předchozí telefonické domluvě zpřístupněn pro případné návštěvníky. 

Na prosbu starostky se na závěr slavnosti litoměřický biskup i kapitulní kanovníci zapsali do pamětní knihy obce.

Členové Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích se scházejí na pracovních jednáních třikrát za rok, pravidelně každou neděli pak při nešporách v litoměřické katedrále.

Fotogalerii ze mše svaté si můžete prohlédnout zde.