Zasedání litoměřické svatoštěpánské kapituly

Milena Davídková 29.září 2017

Ve středu 27. září 2017 se konalo zasedání Katedrální kapituly u sv. Štěpána v Litoměřicích. 

Setkání začalo společnou denní modlitbou církve v litoměřické katedrále a vzpomínkou na nedávno zemřelé členy kapituly. 

Zasedání probíhalo pod vedením probošta kapituly, preláta J.M. can. Mgr. Jiřího Hladíka O.Cr. Účastnili se jej sídelní kanovníci prelát J.M. can. Karel Havelka - děkan kapituly, J.M. can. Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek, J.M. can. Werner Horák, J.M. can. Václav Vlasák, J.M. can. ICLic. Mgr. Józef Szeliga, J.M. can Werner Horák, J.M. can. Mgr. Rudolf Repka a čestný kanovník J.M. can. Mgr. Miroslav Šimáček. Diskutovali řadu otázek týkajících se správy svěřených záležitostí a dalšího rozvoje kapituly.

Zasedání kapituly navštívil i litoměřický biskup Mons. Mgr. Jan Baxant, který kanovníky povzbudil  k další činnosti na poli rozvoje svěřených záležitostí i duchovní správy pro spásu nesmrtelných duší.

Fotogalerii  naleznete zde.