Žehnání kaple po opravě v Nečichách na Lounsku

Jana Michálková 31.července 2017

Kaple sv. Jáchyma a sv. Anny v Nečichách na Lounsku může být po letech opět používána. V letošním roce byl díky lounskému děkanovi Werneru Horákovi opraven a novou výmalbou opatřen její interiér, a protože zařízení kaple bylo v minulosti zcela zničeno, byla vybavena novým obětním stolem, křížem, reprodukcí obrazu sv. Jáchyma a sv. Anny i lavicemi.

„Kaple byla postavena v roce 1775. Konaly se tu poutní bohoslužby ke sv. Anně, dožínkové slavnosti, dušičkové pobožnosti apod., v roce 1920 však většina obyvatel přešla k Národní církvi československé a nastaly velké  spory o užívání kaple. Ta pak byla v roce 1925 zavřena a v roce 1927 navrácena církvi římskokatolické. Obraz, zvon a zařízení kapličky byly zcela zničeny. V 70. letech byla kaple prohlášena kulturní památkou,“ uvádí k její historii lounská farnost.

Po opravě interiéru kapli při poutní slavnosti v sobotu 29. července 2017 požehnal generální vikář litoměřické diecéze Mons. Martin Davídek. Koncelebranty mše svaté byli kapitulní kanovník a lounský děkan J.M. can. Werner Horák a lounský farní vikář R.D. Vít Machek. Slavnost se konala za účasti lounských poutníků a několika místních obyvatel.

Bohoslužby v kapli sv. Jáchyma a sv. Anny v Nečichách se budou konat příležitostně (alespoň jednou do roka poutní bohoslužba) – a jak lounský děkan vybídl – kdykoliv, kdy o ně bude požádáno (na Dušičky, v období Vánoc a Velikonoc apod.). Rovněž bude možné pořádat zde rozloučení se zesnulými, koncerty duchovní hudby atd.

Snímky ze slavnosti si můžete prohlédnout zde.