Katechetické centrum

Adresa

Diecézní katechetické centrum
Dómské náměstí 9, 412 01, Litoměřice

Delegát pro katechezi v litoměřické diecézi

Mgr. Jan Hedvík
Římskokatolická farnost - děkanství Česká Kamenice
Jakubské náměstí 110/11, 407 21, Česká Kamenice
e-mail: Hedvik.jan@seznam.cz
mobil: (+420) 731 645 315