Katechetické centrum

Adresa

Diecézní katechetické centrum
Dómské náměstí 9, 412 01, Litoměřice

Delegát pro katechezi v litoměřické diecézi

Mgr. Jan Hedvík
e-mail: hedvik@dltm.cz
mobil: (+420) 731 645 315