Katechetické centrum

Adresa

Diecézní katechetické centrum
Kostelní 9/7, 460 01, Liberec
tel.: (+420) 731 600 095
e-mail: dkc@dltm.cz
http://dkc.dltm.cz/

Vedoucí

R.D. Mgr. Radek Jurnečka
Římskokatolická farnost - arciděkanství, Kostelní 9/7, 460 01 Liberec
mobil: (+420) 734 435 436
e-mail: arcidekanstvi-lbc@seznam.cz

Referentka

Julie Plaskurová
mobil: (+420) 731 600 095
e-mail: dkc@dltm.cz