Pastorační centrum

Adresa

Diecézní pastorační centrum
Dómské náměstí 9, 412 01 Litoměřice
e-mail: dpc@dltm.cz

Vedoucí

Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek
e-mail: davidek@dltm.cz