Levín, kostel Povýšení sv. Kříže

Poděkování za pomoc při záchraně zvonu a zvonového zavěšení patří rodině Zikmundových z Levínských Petrovic, která darovala na opravu zvonu a zvonového zavěšení 10 000 Kč, dále pak firmě Stavitelství DUO-STAV, s.r.o., z Litoměřic, která darovala 3 000 Kč, Jan Krejčí a Ivana Krejčová, majitelé Optiky J+J v Ústí nad Labem, darovali 8 000 Kč a Obecní úřad Levín se podílel částkou 5 000 Kč. Celkem se tak na opravu zvonu a zvonového zavěšení kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně podařilo získat 26 000 Kč! Srdečné díky všem štědrým dárcům za jejich finanční dar i novinářům, kteří pomohli informovat veřejnost!

Opravy kostela

Kostel Povýšení sv. Kříže v Levíně vlastní Římskokatolická farnost Levín. Po několikaletých pokusech uspěla s dotační žádostí z Programu na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje pro rok 2011. Díky tomu mohla být v létě 2011 zahájena první etapa prací opravy střechy kostela, která je v havarijním stavu.

První etapa zahrnovala rekonstrukci sanktusky kostela, především opravu dřevěných prvků, vyčištění prostoru báně a opláštění hliníkovým plechem. Během prací byl objeven tubus, který obsahoval historické dokumenty z roku 1854 a 1936.

Akce „Obnova havarijního stavu střechy kostela Povýšení sv. Kříže v Levíně - I. etapa byla zahájena 22. července 2011 a dokončena 8. září 2011, kdy byl nový tubus s historickými i nově doplněnými dokumenty vrácen na původní místo.

Náklady na první etapu byly zajištěny ze dvou zdrojů, a to z výše zmíněné dotace Ústeckého kraje ve výši 320 000 Kč, dále pak příspěvkem farnosti ve výši 138 000 Kč.