Knižní a hudební produkce

Biskupství litoměřické, farnosti litoměřické diecéze a spřátelené instituce vydávají v rámci své činnosti také různé publikace či hudební nosiče. Veškeré níže uvedené produkty a rovněž duchovní literaturu lze zakoupit na recepci biskupské kurie (Dómské nám. 9) v Litoměřicích.

Vybrané zboží je také možné zaslat na dobírku. Objednat si jej můžete prostřednictvím e-mailu: koscelnikova@dltm.cz.

Publikace

Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích

KUČA K.

Průvodce.jpgKniha návštěvníkům přiblíží obrazem i slovem nejstarší část města Litoměřice. Autor představuje Dómské náměstí v kontextu vývoje města Litoměřice, podrobně informuje o památkách v areálu Dómského náměstí a nechybí ani přehled proboštů litoměřické kapituly a litoměřických biskupů.


Rok vydání 2011, 176 stran

199 Kč


150 let Filipova

kolektiv autorů

84804Sborník z konference k 150. výročí vzniku poutního místa Filipov obsahuje nejen tištěné verze příspěvků z odborného setkání, které se uskutečnilo v roce 2016, v komplexní česko-německé jazykové podobě, ale také edici původních akt biskupské komise, která zkoumala uzdravení Marie Magdaleny Kade. 

Více informací naleznete zde.

Rok vydání 2018

490 KčSoupis historických a uměleckých památek v politickém okrese Litoměřice

UHLÍKOVÁ K., CHADIMOVÁ J., BARUS M., LUKSCH V.

52878

Jedná se o první díl Soupisu historických a uměleckých památek v politickém okrese Litoměřice, jehož autorem je Vinzenz Luksch, duchovní, který stál v roce 1885 u vzniku Diecézního muzea v Litoměřicích, vynikající znalec historie a umění.

Více informací naleznete zde.  

Rok vydání 2015

360 Kč


UT VIDEAM
Jan BAXANT

 

84802Kniha vydaná u příležitosti životního jubilea litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.Kniha Ut Videam představuje litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta a přináší soubor jeho nejzajímavějších kázání za uplynulých 10 let. Kázání jsou rozdělena tématicky do devíti kapitol (k povolaným, k době adventní, k Mater Nostra, k církevním svátkům, k uzdravení...) a je určena nejen pro duchovní, ale i pro širokou veřejnost se zájmem o duchovní literaturu. Kniha je plnobarevná, doplněná velkoplošnými fotografiemi sakrálních objektů.

Rok vydání 2018
200 KčBiskupství litoměřické

MACEK J.

knihaKniha zachycuje dějiny litoměřické diecéze a Biskupství litoměřického a dále také životopisy devatenácti litoměřických biskupů.


Rok vydání 2005, 168 stran

224 Kč


Biskup Anton Alois Weber

RABAS J.

84805Život kněze a litoměřického biskupa Antona Aloise Webera je jedním z výrazných osudů v pohnutém příběhu česko-německých vztahů 20. století. Weber vyšel z pevného rodinného zázemí, dorozuměl se německy i česky a žil hlubokým duchovním životem. I díky tomu se ve své funkci ubránil jedu národnostní intolerance.

Jako biskup podporoval všechny pozitivní snahy, které směřovaly k náboženskému a kulturnímu dobru věřících litoměřické diecéze. Po roce 1945, v době „vymknuté z kloubů, žádal, aby se zachovávaly principy lásky, milosrdenství a odpuštění. Byl prototypem „dobrého pastýře, osvědčil se v těžké době, jež prověřila pevnost charakterů i společenských názorů.

Díky Antonu Weberovi můžeme i my přijmout poslání obnovovat duchovní tvář severních Čech. I my můžeme přispívat k porozumění mezi Čechy a Němci a překonávat tak přehrady zbudované v minulosti.

Rok vydání 2013

199 Kč

Barokní umění - z pokladů litoměřické diecéze II. díl

Národní galerie v Praze

Katalog vydaný u příležitosti výstavy „Z pokladů litoměřické diecéze. Katalog umožňuje veřejnosti seznámit se s vybraným komorním souborem nejkvalitnějších barokních exponátů litoměřické diecéze.

Rok vydání 1994, 76 stran

20 Kč


950 let litoměřické kapituly

MACEK J.

kniha.jpgKniha se věnuje 950. výročí založení litoměřické kapituly a je jedním z děl mapujících nejen sled klíčových událostí v životě katolické církve v regionu severních Čech, ale snaží se rovněž zasadit tyto události do kontextu národní historie.


Rok vydání 2007, 320 stran

342 Kč


900 Jahre Leitmeritzer Domkapitel

BARTŮNĚK V.

kapitula.jpgKniha v německém jazyce, která zachycuje devítisetletou historii litoměřické katedrální kapituly.


Rok vydání 1959, 110 stran

Kniha je k dostání zdarma.Evangeliář


Kniha obsahující texty evangelia, jehož předčítání je vyvrcholením bohoslužby slova.

Rok vydání 1997, 271 stran

790 Kč


Hudba


Varhany litoměřické diecéze

kostel Všech svatých, Litoměřice

CD-varhany-náhled.jpgNástroje, kterému se říká „královský, byl do kostelů instalován za účelem hudebního doprovodu při slavení liturgie. Neexistují dvoje stejné varhany, varhanáři dokázali svým nástrojům vtisknout nezaměnitelný zvukový charakter, podle něhož je v mnoha případech autorství nástroje dokonce identifikovatelné. Toto CD je součástí projektu Za varhanami litoměřické diecéze, jehož cílem je seznámit širší veřejnost se zapomenutými a ohroženými skvosty našeho varhanářství právě v této diecézi.

Skladby F. Mendelssohn-Bartholdyho, A. Guilmanta, J. G. Rheinbergera, J. Brahmse a S. Karg-Elerta nahrál Aleš Nosek.

Polovina výtěžku z prodeje CD bude použita na záchranu nejohroženější nástrojů v litoměřické diecézi.

240 Kč

Musicae fons aureus

CD2.JPGČeské varhanní koncerty 18. století - Karel Blažej Kopřiva, Jan Václav Stamic, Jan Křtitel Vaňhal - doplňují Kopřivovy drobnější preludium a fugy.299 Kč


Varhany v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

CD1.JPGVýznamný čtyřmanuálový nástroj pochází z drážďanké varhanářské dílny Gebrüder Jehmlich z roku 1941 a jeho zvuk si můžete vychutnat ve skladbách Johanna Sebastiana Bacha/Wilhelma Middelschulteho, Franze Schmidta, Felixe Mendelssohn-Bartholdyho, Marca Enrica Bossiho, Fidelia Friedricha Finkeho a Jaroslava Tůmy.


299 KčOstatní


Klaudyánova mapa - reprodukce

84806Tzv. Klaudyánova mapa získala své označení podle mladoboleslavského lékaře, lékárníka a tiskaře Mikuláše Klaudyána, který ji nechal v roce 1518 vytisknout v Norimberku. V současné době je známý pouze jediný dochovaný exemplář, který se nachází ve vlastnictví Biskupství litoměřického. U příležitosti 500. výročí tohoto díla byla vydána jeho reprodukce. Tato je jedinečná především kvalitou tisku a tím, že rozměry odpovídají originálu.    


Více informací naleznete zde.  


200 Kč
Malovaná mapa

84807

Malovaná mapa litoměřické diecéze s vyobrazením významných míst. Mapa je k dostání buď jako skládaná (viz obrázek), nebo nástěnná.60 KčZdislava - časopis litoměřické diecéze

84803Posláním časopisu, který je pojmenován po hlavní patronce litoměřické diecéze, svaté Zdislavě z Lemberka, je informovat o dění v diecézi. Prostřednictvím stálých rubrik mají čtenáři možnost blíže se seznámit s aktivitami, historií, zajímavostmi a životem litoměřické diecéze. Spoluautory časopisu jsou i samotní čtenáři, jejichž příspěvky a dopisy pravidelně otiskujeme.

Více informací naleznete zde.


30 Kč


Turistická známka č. 1790 - katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích

známka.JPG30 KčPamětní mince

84808

Mince vydaná u příležitosti 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, významného českého šlechtice a vojevůdce. V roce 1683 v době války s Turky ho císař pověřil civilní administrativou Vídně. Vídeň byla 62 dní obléhána a Kaplíř řídil její obranu i za zraněného vojenského velitele hraběte Starhemberka. Město dokázal udržet až do příchodu vojsk v čele s andělskými husary polského krále Jana III. Sobieského. Pětasedmdesátiletý zemřel ve Vídni dne 6. října 1686. Do rodové hrobky, kterou vybudoval v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově, bylo jeho tělo uloženo 20. října 1686.

100 Kč - samostatná mince
150 Kč - mince v dárkové krabičce


Klaudiánova mapa

Kl.mapa.JPGSoubor záložek s vyobrazením detailů Klaudiánovy mapy. Originál Klaudiánovy mapy Čech, první samostatné tištěné mapy Čech z roku 1518, se zachoval jen v jediném výtisku, a to v biskupské knihovně v Litoměřicích.
30 KčPexeso - Varhany litoměřické diecéze

pexesoPexeso vydané Biskupstvím litoměřickým na podporu záchrany vzácných varhan v litoměřické diecézi. Část výtěžku poputuje na účet veřejné sbírky na záchranu varhan v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově (www.varhany-bozkov.eu) a část bude použita na záchranu dalších ohrožených nástrojů v diecézi.50 Kč