Knižní a hudební produkce

Biskupství litoměřické, farnosti litoměřické diecéze a spřátelené instituce vydávají v rámci své činnosti také různé publikace či hudební nosiče. Veškeré níže uvedené produkty a rovněž duchovní literaturu lze zakoupit na recepci biskupské kurie (Dómské nám. 9) v Litoměřicích.

Vybrané zboží je také možné zaslat na dobírku. Objednat si jej můžete prostřednictvím e-mailu solnickova@dltm.cz, nebo koscelnikova@dltm.cz.

Publikace

Průvodce po Dómském náměstí v Litoměřicích

KUČA K.

Průvodce.jpg

Kniha návštěvníkům přiblíží obrazem i slovem nejstarší část města Litoměřice. Autor představuje Dómské náměstí v kontextu vývoje města Litoměřice, podrobně informuje o památkách v areálu Dómského náměstí a nechybí ani přehled proboštů litoměřické kapituly a litoměřických biskupů.

Rok vydání 2011, 176 stran

199 Kč

150 let Filipova

kolektiv autorů

52876
Sborník z konference k 150. výročí vzniku poutního místa Filipov obsahuje nejen tištěné verze příspěvků z odborného setkání, které se uskutečnilo v roce 2016, v komplexní česko-německé jazykové podobě, ale také edici původních akt biskupské komise, která zkoumala uzdravení Marie Magdaleny Kade.

Více informací naleznete zde.

Rok vydání 2018

490 Kč

Soupis historických a uměleckých památek v politickém okrese Litoměřice

UHLÍKOVÁ K., CHADIMOVÁ J., BARUS M., LUKSCH V.

52878

Jedná se o první díl Soupisu historických a uměleckých památek v politickém okrese Litoměřice, jehož autorem je Vinzenz Luksch, duchovní, který stál v roce 1885 u vzniku Diecézního muzea v Litoměřicích, vynikající znalec historie a umění.
Více informací naleznete zde

Rok vydání 2015

360 Kč

Jan Baxant

52879

Kniha vydaná u příležitosti životního jubilea litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta.

Rok vydání 2018

200 Kč

Biskupství litoměřické

MACEK J.

kniha

Kniha zachycuje dějiny litoměřické diecéze a Biskupství litoměřického a dále také životopisy devatenácti litoměřických biskupů.

Rok vydání 2005, 168 stran

224 Kč

Biskup Anton Alois Weber

RABAS J.

kniha

Život kněze a litoměřického biskupa Antona Aloise Webera je jedním z výrazných osudů v pohnutém příběhu česko-německých vztahů 20. století. Weber vyšel z pevného rodinného zázemí, dorozuměl se německy i česky a žil hlubokým duchovním životem. I díky tomu se ve své funkci ubránil jedu národnostní intolerance.

Jako biskup podporoval všechny pozitivní snahy, které směřovaly k náboženskému a kulturnímu dobru věřících litoměřické diecéze. Po roce 1945, v době „vymknuté z kloubů, žádal, aby se zachovávaly principy lásky, milosrdenství a odpuštění. Byl prototypem „dobrého pastýře, osvědčil se v těžké době, jež prověřila pevnost charakterů i společenských názorů.

Díky Antonu Weberovi můžeme i my přijmout poslání obnovovat duchovní tvář severních Čech. I my můžeme přispívat k porozumění mezi Čechy a Němci a překonávat tak přehrady zbudované v minulosti.

Rok vydání 2013

199 Kč

Barokní umění - z pokladů litoměřické diecéze II. díl

Národní galerie v Praze

Katalog vydaný u příležitosti výstavy „Z pokladů litoměřické diecéze. Katalog umožňuje veřejnosti seznámit se s vybraným komorním souborem nejkvalitnějších barokních exponátů litoměřické diecéze.

Rok vydání 1994, 76 stran

20 Kč

950 let litoměřické kapituly

MACEK J.

kniha.jpg

Kniha se věnuje 950. výročí založení litoměřické kapituly a je jedním z děl mapujících nejen sled klíčových událostí v životě katolické církve v regionu severních Čech, ale snaží se rovněž zasadit tyto události do kontextu národní historie.

Rok vydání 2007, 320 stran

342 Kč

900 Jahre Leitmeritzer Domkapitel

BARTŮNĚK V.

kapitula.jpg

Kniha v německém jazyce, která zachycuje devítisetletou historii litoměřické katedrální kapituly.

Rok vydání 1959, 110 stran

Kniha je k dostání zdarma.

Evangeliář

Kniha obsahující texty evangelia, jehož předčítání je vyvrcholením bohoslužby slova.

Rok vydání 1997, 271 stran

790 Kč

Hudba

Varhany litoměřické diecéze

kostel Všech svatých, Litoměřice

CD-varhany-náhled.jpg

Nástroje, kterému se říká „královský, byl do kostelů instalován za účelem hudebního doprovodu při slavení liturgie. Neexistují dvoje stejné varhany, varhanáři dokázali svým nástrojům vtisknout nezaměnitelný zvukový charakter, podle něhož je v mnoha případech autorství nástroje dokonce identifikovatelné. Toto CD je součástí projektu Za varhanami litoměřické diecéze, jehož cílem je seznámit širší veřejnost se zapomenutými a ohroženými skvosty našeho varhanářství právě v této diecézi.

Skladby F. Mendelssohn-Bartholdyho, A. Guilmanta, J. G. Rheinbergera, J. Brahmse a S. Karg-Elerta nahrál Aleš Nosek.

Polovina výtěžku z prodeje CD bude použita na záchranu nejohroženější nástrojů v litoměřické diecézi.

240 Kč

Musicae fons aureus

CD2.JPG

České varhanní koncerty 18. století - Karel Blažej Kopřiva, Jan Václav Stamic, Jan Křtitel Vaňhal -doplňují Kopřivovy drobnější preludium a fugy.

299 Kč

Varhany v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích

CD1.JPG

Významný čtyřmanuálový nástroj pochází z drážďanké varhanářské dílny Gebrüder Jehmlich z roku 1941 a jeho zvuk si můžete vychutnat ve skladbách Johanna Sebastiana Bacha/Wilhelma Middelschulteho, Franze Schmidta, Felixe Mendelssohn-Bartholdyho, Marca Enrica Bossiho, Fidelia Friedricha Finkeho a Jaroslava Tůmy.

299 Kč

Ostatní

Klaudyánova mapa - reprodukce

52880

Tzv. Klaudyánova mapa získala své označení podle mladoboleslavského lékaře, lékárníka a tiskaře Mikuláše Klaudyána, který ji nechal v roce 1518 vytisknout v Norimberku. V současné době je známý pouze jediný dochovaný exemplář, který se nachází ve vlastnictví Biskupství litoměřického. U příležitosti 500. výročí tohoto díla byla vydána jeho reprodukce. Tato je jedinečná především kvalitou tisku a tím, že rozměry odpovídají originálu.
Více informací naleznete zde

200 Kč

Malovaná mapa

52877

Malovaná mapa litoměřické diecéze s vyobrazením významných míst. Mapa je k dostání buď jako skládaná (viz obrázek), nebo nástěnná.

60 Kč

Zdislava - časopis litoměřické diecéze

Zdislava

Posláním časopisu, který je pojmenován po hlavní patronce litoměřické diecéze, svaté Zdislavě z Lemberka, je informovat o dění v diecézi. Prostřednictvím stálých rubrik mají čtenáři možnost blíže se seznámit s aktivitami, historií, zajímavostmi a životem litoměřické diecéze. Spoluautory časopisu jsou i samotní čtenáři, jejichž příspěvky a dopisy pravidelně otiskujeme.
Více informací naleznete zde.

30 Kč

Turistická známka č. 1790 - katedrála sv. Štěpána v Litoměřicích

známka.JPG

30 Kč

Pamětní mince

mince.JPG

Mince vydaná u příležitosti 400. výročí narození Zdeňka Kašpara Kaplíře ze Sulevic, významného českého šlechtice a vojevůdce. V roce 1683 v době války s Turky ho císař pověřil civilní administrativou Vídně. Vídeň byla 62 dní obléhána a Kaplíř řídil její obranu i za zraněného vojenského velitele hraběte Starhemberka. Město dokázal udržet až do příchodu vojsk v čele s andělskými husary polského krále Jana III. Sobieského. Pětasedmdesátiletý zemřel ve Vídni dne 6. října 1686. Do rodové hrobky, kterou vybudoval v kostele sv. Antonína Paduánského v Milešově, bylo jeho tělo uloženo 20. října 1686.

100 Kč - samostatná mince

150 Kč - mince v dárkové krabičce

Klaudiánova mapa

Kl.mapa.JPG

Soubor záložek s vyobrazením detailů Klaudiánovy mapy. Originál Klaudiánovy mapy Čech, první samostatné tištěné mapy Čech z roku 1518, se zachoval jen v jediném výtisku, a to v biskupské knihovně v Litoměřicích.

30 Kč

Pexeso Varhany litoměřické diecéze

pexeso

Pexeso vydané Biskupstvím litoměřickým na podporu záchrany vzácných varhan v litoměřické diecézi. Část výtěžku poputuje na účet veřejné sbírky na záchranu varhan v kostele Navštívení Panny Marie v Bozkově (www.varhany-bozkov.eu) a část bude použita na záchranu dalších ohrožených nástrojů v diecézi.

50 Kč