Sbírky

Biskupství litoměřické vyhlašuje každoročně několik sbírek, které pomáhají všude tam, kde je třeba. Příspěvky můžete zasílat na účet Biskupství litoměřického - č.ú 1002148329/0800. Jednotlivé sbírky mají přiděleny variabilní symboly (VS), aby bylo možné Váš dar identifikovat.

Na vyžádání Vám rádi zašleme potvrzení o daru pro daňové účely.

Kontaktujte nás na rehakova@dltm.cz.

Sbírky je možné podpořit také prostřednictvím platebních karet:

17710 17711

Konkrétní sbírku zvolte, prosím, v kolonce Účel daru. Přejete-li si obdržet potvrzení o daru, prosíme, tuto možnost zaškrtněte a vyplňte adresu pro zaslání.

Všem dárcům předem děkujeme.

V letošním roce je možné přispívat na tyto sbírky:

  • na diecézní školství

VS 649 112

Biskupství litoměřické je zřizovatelem Gymnázia Varnsdorf, Biskupského gymnázia, Základní školy a Mateřské školy Bohosudov a Katolické základní školy majora Rudolfa Háska v Jablonci nad Nisou. Z výtěžku této sbírky jsou hrazeny jednotlivým školám příspěvky na každého žáka a studenta, financují se opravy a další.

  • Svatopetrský haléř

VS 649 113

Sbírka Svatopetrský haléř se koná každoročně po celém světě v období kolem svátku Stolce sv. Petra, apoštola, (22. února), jehož nástupcem papež je. Získané finanční prostředky slouží tomu, aby mohl Svatý otec jménem katolické církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem, kteří se ocitli v nouzi.

  • na pojištění diecéze

VS 649 222

Jedná se o pojištění veškerého majetku na území diecéze. Tato sbírka vynese asi 1/3 nákladů na pojištění, ostatní prostředky je nutné získat z jiných zdrojů.

  • na Svatou zemi (pokladnička u Božího hrobu)

VS 649 114

Sbírka na pomoc křesťanům ve Svaté zemi je pořádána každoročně na Velký pátek. Dary mají být formou solidarity a pomoci křesťanům ve Svaté zemi, která stále zůstává v oblasti konfliktů a násilí.

  • na TV Noe

VS 649 116

Tato sbírka je věnována na podporu vysílání české křesťanské televize, která svým divákům zprostředkovává informace, dokumenty a  filmy s křesťanskou tematikou. Nedílnou součástí programu televize Noe jsou přenosy katolických bohoslužeb, audiencí Svatého otce nebo cesty papeže Benedikta XVI.

  • na bohoslovce (Svatoštěpánská koleda)

VS 649 121

Z vybrané částky jsou poskytovány příspěvky na úhradu pobytu a stravy bohoslovců jednotlivým institucím, kde studenti bydlí. Jedná se např. o Teologický konvikt v Olomouci, Arcibiskupský seminář v Praze, Pontificio Collegio Nepomuceno v Římě a další.

  • na misie

VS 649 118

Ze sbírky na misie podporují Papežská misijní díla např. stavbu a opravu 24 kostelů, kaplí, far, klášterů, pastoračních center, domova pro staré a nemocné kněze, nákup jízdních kol a několika aut potřebných pro pastorační činnost. Další příspěvky jsou určeny na léčebné výdaje, biblické kurzy, formační a vzdělávací programy pro mládež a katechisty.

  • Den Bible

VS 649 140