Požehnání kostela sv. Matouše v Dobroměřicích po opravě

V sobotu 16. června 2018 proběhlo od 16 hodin v Dobroměřicích požehnání kostela sv. Matouše po opravě. Kostel požehnal generální vikář Mons. Martin Davídek. Dobroměřický kostel, který je filiálním kostelem k lounské farnosti byl v posledních letech opravován v několika etapách. V roce 2016 došlo k opravě věže, zvláště celé cibulovité helmice a fasády. Tato oprava stála 505 606 Kč a podílelo se na ní Ministerstvo kultury částkou 240 tisíc korun, lounská farnost zaplatila 199 876 korun, obec Dobroměřice přispěla částkou 50 tisíc korun a konečně místní duchovní správce kanovník Werner Horák zaplatil za zlacení makovice 15 730 Kč. V roce 2017 dal Ústecký kraj na opravu této památky 280 tisíc korun, Ministerstvo kultury poskytlo dotaci v hodnotě 300 tisíc korun a lounské děkanství přidalo 143 242 Kč. Místní občané Dobroměřic uspořádali sbírku, při které vybrali 27 688 korun. Celkem tedy v roce 2017 stála oprava kostela, mimo již opravené věže, částku 750 930 Kč. Navíc k tomu zaplatil místní duchovní správce kanovník Horák ještě 17 200 Kč za restaurování a zlacení kříže v průčelí kostela. Dobroměřice tak získaly obnovenou dominantu obce, která skrývá v interiéru středověké nástěnné malby z druhé poloviny 14. století, které zobrazují život sv. Kryštofa, svatováclavský cyklus a část pašijového cyklu. Tyto fresky jsou častým cílem návštěv odborné i laické veřejnosti. Jejich zpřístupnění návštěvníkům probíhá ve spolupráci mezi lounskou farností a obcí Dobroměřice.
Zdroj: Dobroměřický zpravodaj 2/2018, str. 4-5

16. června 2018, kostel sv. Matouše, Dobroměřice

Foto: Archiv obce Dobroměřice