Slavnostní posvěcení kostela sv. Martina v Markvarticích

Slavnost posvěcení obnoveného kostela sv. Martina; procesí obcí se sochou Panny Marie z mariánského oltáře, žehnání obnovených křížů v blízkosti kostela, sochy sv. Františka Xaverského a sloupu se sochou Immaculaty; koncelebrovaná mše svatá – hlavní celebrant a světitel kostela a nového oltáře Mons. Alois Kothgasser, emeritní arcibiskup salzburský, Mons. Jan Baxant, sídelní biskup litoměřický, Mons. Martin Davídek, generální vikář litoměřické diecéze, a kněží českých a německých diecézí, liturgii doprovodil chrámový sbor Musica Animata z Třebíče pod vedením Karla Tomka; 

23. září 2017, Kostel sv. Martina, Markvartice

Foto: Karel Pech, Jana Michálková