Úštěk, oltářní obraz sv. Petra a Pavla

Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk uspěla v roce 2011 s žádostí na Místní akční skupinu České středohoří, která rozhodla o přidělení prostředků z Programu rozvoje venkova ČR na zrestaurování vzácného oltářního obrazu v kostele sv. Petra a Pavla v Ústěku.

Celkové náklady na restaurování činily 170 000 Kč. Dotace přidělená MAS České středohoří však pokryla náklady pouze do výše 153 000 Kč, prostředky na dofinancování projektu pak poskytl Nadační fond Kalich (10 000 Kč) a Římskokatolická farnost - děkanství Úštěk (7 000 Kč).

Obraz zrestauroval akad. mal. Jiří Brodský, který po odstranění mladších přemaleb odhalil původní barokní vrstvu odpovídající malířskému rukopisu Karla Škréty. Dílo je nyní opět ozdobou kostela sv. Petra a Pavla v Úštěku a návštěvníci jej mohou obdivovat během mší svatých nebo v rámci prohlídek, které umožňuje Informační centrum města Úštěk.

PRV_logo.gif     logo_EU.jpg   

Logo_leader.jpg                           logo_MAS_Ceskestredohori.jpg

Logo-NF