Dlažkovice, kostel sv. Václava

Kostel byl postaven dle návrhu Giulia Broggia v l. 1672 - 1675. Raně barokní stavba se skládá z jednolodní obdélníkové lodě, zakončené obdélníkovým presbytářem, 2 postranních obdélníkových přístaveb (sakristie a oratoř) a čtvercové předsíně na severní straně. Boční fasády a presbytář je zdoben pilastry a osazen okny se segmentovým zakončením. Sakristie a oratoř okna s lizénovými rámci a polokruhovým zakončením oken. V hlavním západním průčelí jsou 2 dvojice pilastrů, lizénové rámce a obdélníkový portál s letopočtem 1675 a rozeklaným nástavcem se znakem. V nice průčelí je osazena terakotová socha Madony. Strop presbytáře a lodě je tvořen sklenutými valbami. Zděný kůr stojí na dvou vyzděných pilířích.

Před průčelím se nachází terakotová socha sv. Jana Nepomuckého, u presbytáře pak soch sv. Barbory.

Součástí areálu je i mohutná hranolová zvonice se dvěma zvony a pozdně barokní budova fary z roku 1793.

Financování obnovy památky

Projekt obnovy kostela byl financován z prostředků Programu rozvoje venkova (4,5 mil. Kč) a farnosti (0,7 mil. Kč).

Náklady na celkovou obnovu střechy (krovy, krytina, klempířské práce), fasády (vč. restaurování kamenných prvků), repase truhlářských prvků (okna, dveře) a statické zabezpečení budovy činily 5,2 mil. Kč. Oprava byla dokončena v roce 2013.

Provedené práce v roce 2013

Zednické práce

  • obnova fasády kostela včetně finálního nátěru, práce v interiéru - zacelení prasklin, výmalba

Práce  tesařské, pokrývačské a klempířské

  • kompletní obnova střechy kostela včetně sanktusní věžičky

Zámečnické práce

  • statické zajištění kostela
Restaurátorské práce - kamenické
  • ozdobné prvky fasády kostela

Restaurátorské práce - truhlářské

  • dřevěné prvky fasády kostela (okna, dveře)
Restaurátorské práce - zvonařské
  • repase zvonku v sanktusní věžičce

Slavnostní požehnání opraveného kostela proběhlo v říjnu 2013 - více zde.