Jablonné v Podještědí, bazilika sv. Vavřince a sv. Zdislavy

Klášter dominikánů v Jablonném v Podještědí se již delší dobu snaží o to, aby tamní varhany v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy získaly podobu, která by odpovídala významu a potřebám tohoto poutního místa. Vznikl tedy projekt „Rekonstrukce a rozšíření varhan v bazilice sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí.

Původní varhany z dílny Heinricha Schiffnera z roku 1895 byly bohužel velmi poničeny necitlivou opravou z počátku devadesátých let - jejich rekonstrukce do původního stavu by byla nákladná a výsledek nevyhovující. Odborníci z řad Národního památkového ústavu (PhDr. Václav Honys a Mgr. Miloš Krčmář), jakož i diecézní organolog Mgr. Radek Rejšek se shodují na tom, že je vhodné opravit původní píšťalový fond tam, kde nebyl příliš destruktivně zasažen, a varhany vhodně rozšířit až na 40 rejstříků, aby byly použitelné nejen pro liturgické, ale i pro koncertní účely.

Klášter proto oslovil několik varhanářů s prosbou o zhotovení nabídky a ze tří došlých nabídek se jako nejkvalitnější jeví nabídka blízké dolnolužické firmy Hermann Eule Orgelbau Bautzen, která navrhuje technickou novostavbu na mechanických zásuvkových vzdušnicích s použitím všech zachovaných Schiffnerových píšťal a doplněním dispozice vhodnými rejstříky na reprezentativní liturgický a koncertní nástroj.

Realizace rekonstrukce je plánována na několik let (3-6 let) tak, aby byl kostel po co nejkratší dobu bez varhan a aby vlastník zvládal financování jednotlivých etap. Celková částka potřebná na renovaci varhan činí 16 250 000 Kč.

Vlastník prozatím podal jednu žádost na Local Activity Group Podralsko, jedná s Euroregionem Nisa a organizuje sérii benefičních koncertů. V plánu je zapojení rekonstrukce do projektu přeshraniční varhanářské stezky.

Za každý příspěvek na tuto finančně velmi náročnou a generace přesahující rekonstrukci Vám budeme velmi vděční.

Kontakt

Mgr. Barbora Spalová, PhD.
mobil: (+420) 608 239 410
e-mail: b.spalova@gmail.com

Na opravu varhan můžete přispět na konto č. 903503389/0800, var. symbol 111.