Památky

Území litoměřické diecéze je protkáno mnoha jedinečnými památkami, které nutně potřebují naši pomoc. Projektů, které si zaslouží pozornost, je bezpočet. Na těchto stránkách budeme postupně informovat o těch nejaktuálnějších.

Nemovité památky

Restaurátorské práce

Varhany a zvony