Květnov, kostel Panny Marie

Přesný původ kostela v Květnově není znám, první ověřená zpráva o kapličce pochází až z roku 1592. Postupným rozšiřováním kaple vznikl kostel v dnešní podobě. V 16. století se zde konala první bohoslužba, při níž došlo k zázraku znovunabytí zraku u jednoho slepce. Díky této události se kostel Panny Marie v Květnově stal poutním místem a obec tak byla známa i za hranicemi státu.

Záměrem do budoucna je obnovit důstojnost tohoto poutního místa pro upevnění duchovního života v Krušnohoří a posílit a znovuoživit poutní tradice Čechů a Němců.

Financování obnovy památky

Celý poutní areál potřebuje rozsáhlé opravy, proto budeme vděční za jakoukoliv Vaši pomoc.

Číslo účtu: 0941528309/0800
Var. symbol: 7777

Kontakt

Římskokatolická farnost - děkanství Jirkov
Kostelní 55
431 11 Jirkov

tel.: (+420) 474 659 460
e-mail: farajirkov@tiscali.cz

Více informací naleznete na www.kvetnov-quinau.cz