Most, farní budova

Budova děkanství v Mostě je náhradou za zaniklé objekty původního děkanství nacházejícího se ve starém Mostě. Jedná se o centrum širokého mosteckého farního obvodu, jenž je obvodem velmi živým. Budova současného děkanství je bohatě pastoračně využívána. Konají se zde setkání nejrozličnějších skupin farníků, od těch nejmenších, přes studenty, rodiny s dětmi až po ty nejstarší farníky.

Objekt děkanství má však vysoké náklady na vytápění, proto farnost sáhla jak k nejrůznějším úpravám interiéru, tak k výměně oken. V neposlední řadě farnost plánuje zateplení objektu, které je nesmírně důležité pro její další fungování. Prosíme o přispění na tyto účely.

Financování obnovy

Farnost se snaží získat potřebné prostředky ze všech sil, avšak na zateplení je potřeba částka okolo 700 000 Kč. Za každý dar Zaplať Pán Bůh!!

Kontakt

Ing. Vladimír Buřt
tel.:
(+420) 724 081 095
e-mail: vladimir.burt@seznam.cz