Projekty obnovy kulturního dědictví v litoměřické diecézi

Milena Davídková 3.září 2019

V litoměřické diecézi probíhá velké množství oprav kulturního dědictví České republiky. Aktuální projekty obnovy se nacházejí v připojeném přehledu.
(Stav ke 30. srpnu 2019)

KRUŠNOHORSKÝ VIKARIÁT 

 • Klášterec nad Ohří – v úvodu září se chystá výměna dalších oken fary, dokončuje se obnova varhan kostela, chystá se projektová dokumentace pro kanalizační přípojku fary
 • Vilémov – podařilo se zajistit všechny podklady pro statické zajištění kostela sv. Mikuláše, chystá se úvodní I. etapa a žádost do PZAD
 • Kadaň – z 80% je dokončena obnova střechy klášterního kostela
 • Přečáply – dokončuje se obnova fasády věže kostela sv. Matouše, v loňském roce obnovena báň
 • Údlice – dokončuje se obnova fasády celého kostela, a obnova oken a žaluzií, v loňském roce obnoveno opláštění střechy věže kostela
 • Vtelno – dokončena obnova střechy kostela Povýšení sv. Kříže (probíhala 2015–2019)
 • České Zlatníky – dokončena III. etapa obnovy střechy kostela sv. Jiří
 • Bedřichův Světec – jsou vydány potřebné doklady k obnově kostela, chystá se žádost do PZAD
 • Litvínov – v září započne IV. a V. etapa obnovy střechy farní budovy
 • Horní Jiřetín – pokračuje obnova části původních oken a náhrada části oken novými, obnovuje se trojice obrazů z cyklu křížové cesty
 • Kovářská – chystá se obnova střechy kostela

LOUNSKÝ VIKARIÁT 

 • Libčeves – dokončuje se obnova střechy kostela Stětí sv. Jana Křtitele
 • Želkovice – řeší se obnova části hřbitovní zdi při kostele
 • Vinařice – dokončena obnova fasády lodi kostela sv. Jiljí a nátěr obou věží
 • Počedělice – pokračuje obnova věže kostela sv. Havla
 • Raná – v září bude zahájena veledůležitá akce statického zajištění kostela Všech svatých
 • Bitozeves – dokončena I. etapa obnovy střechy kostela sv. Michaela Archanděla
 • Nehasice – dokončena II. etapa obnovy střechy kostela Narození Panny Marie
 • Postoloprty – dokončena I. etapa obnovy střechy farní stodoly, řeší se návaznost farních pozemků a staveb na akci rozsáhlé revitalizace náměstí
 • Minice – probíhá restaurování interiéru – presbytáře
 • Dobříčany – probíhá obnova báně a fasády průčelí kostela Narození Panny Marie
 • Nečemice – probíhá obnova schodiště před kostelem sv. Bartoloměje
 • Siřem – probíhá II. etapa obnovy střechy a I. etapa obnovy fasády kostela
 • Vroutek – probíhá I. etapa obnovy střechy kostela sv. Jana Křtitele
 • Široké Třebčice – dokončena obnova interiéru kostela Povýšení sv. Kříže
 • Libědice – probíhá obnova sanktusové věže kostela sv. Víta
 • Podbořany – dokončeno ústřední vytápění farní budovy

TEPLICKÝ VIKARIÁT  

 • Bohosudov – dokončena obnova fasády jižní věže, chystá se výměna střešní krytiny baziliky
 • Mariánské Radčice – probíhá další etapa restaurátorských prací v ambitech kostela
 • Duchcov – v krátké době má být zahájena obnova střechy kostela Zvěstování Panny Marie
 • Novosedlice – pokračuje obnova střechy a krovu kostela sv. Valentina
 • Mikulov – chystá se obnova střechy kostela
 • Bořislav – chystá se obnova střechy kostela

LITOMĚŘICKÝ VIKARIÁT   

 • Chcebuz – dokončuje se dlouholetá obnova střechy a sanktusové věže
 • Rohatce – pokračuje obnova interiéru kaple Všech svatých
 • Milešov – pokračuje obnova průčelí kostela sv. Antonína Paduánského
 • Třebenice – dokončuje se projektová dokumentace pro obnovu střechy a krovu kostela Narození Panny Marie
 • Křesín – dokončena obnova ohradní zdi kolem kostela
 • Libochovice – připravují se podklady pro nezbytnou obnovu střechy farní budovy
 • Lovosice – brzy by mělo být zahájeno dokončení obnovy střechy kostela sv. Václava
 • Lounky – připravuje se obnova ohradní zdi kolem kostela sv. Mikuláše

ÚSTECKÝ VIKARIÁT   

 • Střekov – opravena střecha farního kostela po vichřici

DĚČÍNSKÝ VIKARIÁT  

 • Bělá u Děčína – dokončuje se restaurování předposlední vitráže v kostele sv. Františka Xaverského
 • Rozbělesy (Děčín) – obnovuje se štít v průčelí kostela s kamenickou výzdobou
 • Benešov nad Ploučnicí – brzy bude zahájena obnova krovu věže kostela Narození Panny Marie
 • Verneřice – pokračuje obnova interiéru kostela sv. Anny, obnovuje se fasáda věže
 • Jetřichovice – brzy bude zahájena obnova střechy farní budovy
 • Arnoltice – provedeno stažení trhlin na presbytáři, brzy by měla být zahájena obnova fasády – I. etapa
 • Mikulášovice – připravuje se obnova střechy kostela sv. Mikuláše
 • Lobendava – připravuje se obnova střechy kostela Navštívení Panny Marie
 • Šluknov – podána žádost o stavební povolení na obnovu střechy kostela sv. Václava

ČESKOLIPSKÝ VIKARIÁT  

 • Deštná – dokončena obnova střechy sakristie kostela
 • Stráž pod Ralskem – brzy bude zahájena druhá etapa obnovy fasády
 • Mimoň – dokončena obnova střechy farní budovy
 • Brniště – probíhá další etapa obnovy stropu kostela sv. Mikuláše
 • Kunratice u Cvikova – dokončena obnova střechy kostela Povýšení sv. Kříže
 • Cvikov – další etapa obnovy oltáře v kostele sv. Alžběty Uherské
 • Zákupy – probíhá IV. etapa obnovy kostela sv. Fabiána a Šebestiána
 • Brenná – probíhá další etapa obnovy ohradní a opěrné zdi kolem kostela
 • Petrovice – dokončena obnova vnějšího pláště kostela
 • Sloup – chystá se statické zajištění kostela sv. Kateřiny Alexandrijské
 • Volfartice – pokračuje obnova střechy kostela sv. Petra a Pavla
 • Kvítkov – probíhá II. etapa obnovy výmalby kostela sv. Jakuba Většího
 • Mařenice – probíhá obnova dlažby, budování odvětrávacích kanálů

LIBERECKÝ VIKARIÁT  

 • Zdislava – dokončena obnova střechy kostela
 • Dolní Oldříš (Bulovka) – probíhá oprava krovu a střechy kostela sv. Martina
 • Jablonec nad Nisou – takřka dokončeno sportovní hřiště u budovy školy, objednána výměna oplocení při hřišti
 • Janov nad Nisou – řeší se základní zajištění problematické opěrné zdi při kostele
 • Polubný – kostel Narození sv. Jana Křtitele – probíhá výměna elektroinstalace
 • Liberec – další parkové úpravy při kostele Povýšení sv. Kříže

MLADOBOLESLAVSKÝ VIKARIÁT  

 • Bošín – dokončuje se obnova střechy kostela Nanebevzetí Panny Marie
 • Řepín – dokončuje se dlouholetá obnova fasády kostela Panny Marie Vítězné
 • Čečelice – probíhá další etapa obnovy fasády kostela sv. Havla
 • Mělník – brzy bude zahájena další etapa obnov střechy kostela sv. Petra a Pavla
 • Mšeno – probíhá III. etapa obnovy fasády kostela sv. Martina
 • Bezděz – dokončena další etapa obnovy střechy farní budovy
 • Bořejov – probíhá další etapa obnovy střechy farní budovy
 • Bezdědice – připravuje se obnova střechy kostela
 • Čistá – připravuje se obnova střechy kostela
 • Březno – brzy bude zahájena další etapa dlouhodobé obnovy kostela sv. Václava
 • Jabkenice – brzy bude zahájena obnova střechy zvonice při kostele
 • Řitonice – brzy bude zahájeno dokončení obnovy střechy kostela sv. Štěpána

TURNOVSKÝ VIKARIÁT  

 • Březina – dokončena II. etapa obnovy střechy a krovu kostela sv. Vavřince
 • Loukov u Mnichova Hradiště – dokončena obnova střechy kostela a Rohanské hrobky, probíhá kamenická obnova hrobky
 • Kněžmost – probíhá II. etapa obnovy fasády kostela sv. Františka Serafínského
 • Klášter Hradiště nad Jizerou – probíhá již IV. etapa obnovy fasády kostela Narození Panny Marie
 • Krásná – probíhá obnova interiéru kostela sv. Josefa
 • Psinice (Libáň) – dokončena obnova zvonice


Kromě těchto projektů probíhají další významné opravy v rámci programu IROP - poutní areál v Horní Polici a klášter Osek.

Zdroj informací: stavební oddělení Biskupství litoměřického, vedoucí stavebního oddělení Tomáš Buřt 

86862