Rohatce, kaple Všech svatých

Barokní kaple byla postavena roku 1744 pravděpodobně podle projektu litoměřického stavitele Octaviana Broggia. Jedná se o centrální kruhovou stavbu se zvoničkou a předloženou kruhovou předsíní. Střechy jsou kopulové, osazené lucernami s vitrážovými okny. Stavba je výjimečná svým půdorysným tvarem, vyzdívanou konstrukcí střechy, na níž je položena pálená krytina do maltového lože, a oválnými štukovými medailony s malbami českých světců, které se nacházejí uvnitř kaple.

Kaple se nachází v havarijním stavu a byla Národním památkovým ústavem zařazena mezi nejohroženější nemovité památky České republiky. V roce 2011 byly díky finančním prostředkům poskytnutým Ministerstvem kultury ČR, Obecním úřadem Hrobce-Rohatce a Římskokatolickou farností Libotenice započaty práce vedoucí k postupné obnově této vzácné památky.

Financování obnovy památky

1. etapa

V roce 2011 byly díky poskytnutým dotacím provedeny práce za 700 tisíc Kč (vč. DPH) - kompletní zednická a štukatérská obnova exteriéru obou luceren, obnova vitrážových oken a krytina střech sanktusek včetně klempířských prvků. Vnější omítky luceren byly natřeny vápennou fasádní barvou.

2. etapa

V roce 2012 byla za pomoci finančních prostředků z Programu záchrany architektonického dědictví obnovena část střechy lodi kaple - krytina, provedeny zednické práce na středové římse lodi kaple a zednická oprava vyzdívky. Náklady činily přibližně 0,6 mil. Kč.

3. etapa

V roce 2013 byla za pomoci finančních prostředků poskytnutých Ministerstvem kultury ČR z Programu záchrany architektonického dědictví dokončena obnova střechy lodi kaple - krytina, dále byly provedeny zednické a štukatérské práce na korunové římse lodi kaple.  Celkové náklady činily 0,45 mil. Kč.

Rozsah dalších oprav závisí na výši získaných finančních prostředků.

Kontakt

Ing. Luděk Záhejský
stavební technik vikariátu
tel.: (+420) 416 707 563
mobil: (+420) 731 402 570
e-mail: zahejsky@dltm.cz