Diecézní časopis Zdislava

Časopis je pojmenován po hlavní patronce litoměřické diecéze, svaté Zdislavě z Lemberka, české šlechtičně, zakladatelce špitálu v Jablonném v Podještědí a spolupracovnici dominikánů. Papež Jan Pavel II. ji 21. května 1995 prohlásil za svatou.

První číslo Zdislavy vyšlo před koncem roku 1995. Posláním a cílem našeho časopisu je informovat o aktivitách a profilu života litoměřické diecéze. Jeho strukturu tvoří stálé rubriky - úvodní slovo, rozhovory, představujeme nebo vzpomínáme na osobnost naší diecéze, představujeme farnost, umělecké předměty z našich sbírek, informujeme o církevních stavbách, pravidelně zařazujeme téma biblických postav, zprávy z diecéze, prostor pro informování čtenářů dostávají všechna naše diecézní centra a Charita. Využíváme příspěvky a dopisy pravidelných i občasných přispěvatelů. V každém čísle Zdislavy nechybějí pozvánky, tipy na výlet, knižní nabídka a fotogalerie z nejvýznamnější události měsíce. Zadní strana obálky většinou patří některému z uměleckých děl.

Zdislava je celobarevný časopis vycházející pětkrát za rok. Cena jednoho čísla činí 30 Kč.

Objednávky, distribuce a předplatné


E-mail: zdislava@dltm.cz.

Časopis můžete podpořit jeho předplacením, nebo se stát partnerem a podílet se finančně na jeho vydávání. V případě zájmu o partnerství, prosím, kontaktujte: Ing. Miloš Kuba, tel.: (+420) 416 707 524

Redakce

Dominik Faustus
mobil: (+420) 734 871 023

Milena Davídková
mobil: (+420) 603 994 727

Více o diecézním časopise Zdislava naleznete zde.