Firemní dárcovství

Pomoci nám můžete jedním z následujících způsobů:

Finanční dar

Je možné poskytnout:

  • on-line převodem
  • na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice
  • na bankovní účet číslo: 1002148329/0800 - Česká spořitelna, a.s.

V případě bezhotovostního převodu napište do zprávy pro příjemce také Vaše jméno a adresu, popř. název organizace a IČO.

Na vyžádání Vám rádi zašleme potvrzení o daru pro daňové účely.

Kontaktujte nás na rehakova@dltm.cz.

Svým finančním příspěvkem podpoříte činnost Biskupství litoměřického obecně, nebo vyberte některý z našich projektů. V případě příspěvku na konkrétní projekt uveďte, prosím, jeho název do zprávy pro příjemce, nebo můžete projekt podpořit přímo, je-li u něj tato možnost uvedena.

V případě zájmu o bližší nebo doplňující informace k dárcovství či partnerství, prosím, kontaktujte: Ing. Miloš Kuba, tel.: (+420) 416 707 524.  

Daňové zvýhodnění dárců

Činí-li hodnota daru alespoň 2 000 Kč, mohou ji právnické osoby ve zdaňovacím období zahrnout do nezdanitelné části základu daně a tím si snížit daňovou povinnost. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze sníženého základu daně.

Dar může být finanční nebo věcný (materiál, zásoby, služby). V případě darů věcných je nutné dar ocenit.

V případě právnické osoby je proces darování upraven Darovací smlouvou, z níž mohou vyplývat i závazky pro obdarovaného (vyúčtování aj.).

Partnerství

Biskupství litoměřické hledá dlouhodobé partnery, kteří by podpořili jeho činnost. Staňte se součástí duchovního a kulturního života litoměřické diecéze jako:

  • generální partner naší organizace
  • hlavní partner projektu
  • jeden z partnerů projektu

Materiální dar

Biskupství litoměřické, nebo některý z projektů můžete podpořit rovněž darem věcným, např.: stavebním materiálem, papírnickými a čisticími prostředky, počítači, kancelářským nábytkem apod.

Poskytnutí služby

Biskupství litoměřické, nebo jednotlivé farnosti podpoříte také bezplatným nebo cenově zvýhodněným poskytnutím služeb, např.: školení, pomoc při zpracovávání grantových žádostí, překladatelské služby, tisk materiálů apod.

Dobrovolnická práce

Věnujte svůj volný čas dobrovolnické práci, zaměstnanci Vaší firmy mohou například pomoci při opravě památek, organizaci akcí apod.