Individuální dárcovství

Pomoci nám můžete jedním z následujících způsobů:

Finanční dar

Je možné poskytnout:

  • on-line převodem
  • na adresu: Biskupství litoměřické, Dómské náměstí 1/1, 412 88 Litoměřice
  • na bankovní účet číslo: 1002148329/0800 - Česká spořitelna, a.s.

V případě bezhotovostního převodu napište do zprávy pro příjemce také Vaše jméno a adresu, popř. název organizace a IČO.

Na vyžádání Vám rádi zašleme potvrzení o daru pro daňové účely.

Kontaktujte nás na rehakova@dltm.cz. 

Svým finančním příspěvkem podpoříte činnost Biskupství litoměřického obecně, nebo vyberte některý z našich projektů. V případě příspěvku na konkrétní projekt uveďte, prosím, jeho název do zprávy pro příjemce, nebo můžete projekt podpořit přímo, je-li u něj tato možnost uvedena.

V případě zájmu o bližší nebo doplňující informace k dárcovství či partnerství, prosím, kontaktujte: Ing. Miloš Kuba, tel.: (+420) 416 707 524. 

Daňové zvýhodnění dárců

U fyzických osob je možné odečíst si dary od základu daně tehdy, pokud jejich úhrnná hodnota za zdaňovací období (kalendářní rok) přesahuje 2 % ze základu daně, nebo dosahují minimální roční výše 1 000 Kč. Celkově lze odepsat maximálně 15 % z daňového základu.

Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů přímo ve svém daňovém přiznání. 
Zaměstnanci předkládají potvrzení o poskytnutých darech své mzdové účtárně (je-li jim daňové přiznání zpracováváno zaměstnavatelem) jednou ročně, do poloviny února a to za celý předchozí rok.

Materiální dar

Biskupství litoměřické, nebo některý z projektů můžete podpořit rovněž darem věcným, např.: stavebním materiálem, papírnickými a čisticími prostředky, počítači, kancelářským nábytkem apod.

Poskytnutí služby

Biskupství litoměřické, nebo jednotlivé farnosti podpoříte také bezplatným nebo cenově zvýhodněným poskytnutím služeb např.: školení, překladatelské služby, tisk materiálů, pomoc při zpracovávání grantových žádostí apod.

Dobrovolnická práce

Věnujte svůj volný čas dobrovolnické práci, můžete například pomoci při opravě památek, organizaci akcí apod.

Odkaz v závěti

Dárce může sepsáním závěti rozhodnout o přidělení svého osobního majetku, nebo jeho části Biskupství litoměřickému.

Modlitba

Budeme velice rádi, podpoříte-li naši práci svou osobní modlitbou.