Biskupská rada

Popis činnosti: Biskupská rada se skládá z generálního vikáře a všech biskupských vikářů a je tedy nejbližším pomocným orgánem diecézního biskupa.

Složení rady:

Mons. Mgr. Radek JURNEČKA generální vikář