Sbor poradců

Jmenoval: litoměřický biskup Mons. Stanislav PŘIBYL CSsR
Platné od: 28. května 2024
Dekret č.j.: 1356/2024 ze dne 7. května 2024

Členové Sboru poradců (Collegium consultorum):

na dobu, po kterou bude vykonávat úřad, z jehož důvodu je členem Kněžské rady („ex offo“):
Mons. Mgr. Radek JURNEČKA generální vikář
emeritní biskup:
Mons. Mgr. Jan BAXANT
na dobu 5 let:
J.M. can. ICLic. Mgr. Martin DAVÍDEK
R.D. Mgr. Štěpán SMOLEN
P. Vojtěch SUCHÝ SJ
J.M. can. ICLic. Józef SZELIGA
R.D. ICLic. Mgr. Radek VAŠINEK
R.D. Mgr. Radim VONDRÁČEK