Sbor poradců

Jmenoval: litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
Platné od: 1. června 2014
Dekret č.j.: 2435/2014 ze dne 28. května 2014

Členové Sboru poradců (Collegium consultorum):

na dobu, po kterou budou vykonávat úřad, z jehož důvodu jsou členy Kněžské rady („ex offo“):
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek generální vikář
na dobu 5 let:
R.D. Josef Čermák
R.D. Leopold Paseka
R.D. Radek Vašinek