Sbor poradců

Jmenoval: litoměřický biskup Mons. Jan BAXANT
Platné od: 1. června 2019
Dekret č.j.: 1566/2019 ze dne 4. června 2019

Členové Sboru poradců (Collegium consultorum):

na dobu, po kterou bude vykonávat úřad, z jehož důvodu je členem Kněžské rady („ex offo“):
Mons. ICLic. Mgr. Martin DAVÍDEK generální vikář
na dobu 5 let:
R.D. Doc. JUDr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D., JU.D.
R.D. Ing. Pavel MORÁVEK
R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D.
R.D. ICLic. Mgr. Šimon POLÍVKA
R.D. ICLic. Mgr. Radek VAŠINEK