Kněžská rada

Jmenoval: litoměřický biskup Mons. Jan BAXANT
Platné od: 1. června 2019
Dekret č.j.: 1556/2019 ze dne 4. června 2019

Složení Kněžské rady:

člen z důvodu úřadu, který zastává („ex offo“) - can. 497 2° CIC na dobu, po kterou bude tento svůj úřad vykonávat:
Mons. ICLic. Mgr. Martin DAVÍDEK generální vikář
5 členů svobodně zvolených samotnými kněžími - can. 497 1° CIC do 31.5.2024:
R.D. ICLic. Mgr. Pavel ANDRŠ
R.D. Josef ČERMÁK
P. Mgr. Jan JUCHA MS
R.D. PaedDr. ICLic. Michal PODZIMEK, Ph.D., Th.D.
R.D. ICLic. Mgr. Radek VAŠINEK
3 členové jmenováni diecézním biskupem - can. 497 3° CIC do 31.5.2024:
R.D. Doc. JUDr. Miroslav ČERNÝ, Ph.D., JU.D.
R.D. Ing. Pavel MORÁVEK
R.D. ICLic. Mgr. Šimon POLÍVKA