Kněžská rada

Jmenoval: litoměřický biskup Mons. Jan Baxant
Platné od: 1. června 2014
Dekret č.j.: 2423/2014 ze dne 28. května 2014

Složení Kněžské rady:

členové z důvodu úřadu, který zastávají („ex offo“) - can. 497 2° CIC na dobu, po kterou budou tento svůj úřad vykonávat:
Mons. ICLic. Mgr. Martin Davídek generální vikář
5 členů svobodně zvolených samotnými kněžími - can. 497 1° CIC do 31.5.2019:
R.D. Josef Čermák
P. Jan Jucha MS
R.D. ICLic. Michal Podzimek, Th.D.
R.D. Radek Vašinek
3 členové jmenováni diecézním biskupem - can. 497 3° CIC do 31.5.2019:
R.D. Leopold Paseka
R.D. Viliam Matějka
R.D. Josef Mazura