Umělecko-technická rada

Jmenoval: generální vikář 
Dekret č.j.: 948/2009 dne 16. března 2009

Popis činnosti: Umělecko-technická rada (UTR) je poradním orgánem generálního vikáře, zřízeným za účelem prohloubení péče o movitý a nemovitý majetek církve, nevyjímaje péče o jiné hodnoty materiální i nemateriální povahy, jež jsou součástí „kulturního dědictví církve“, nalézají se na území litoměřické diecéze a mají svoji osobitou schopnost historické výpovědi o tomto kulturním dědictví církve a křesťanské identitě obecně, a to i v dnešní době.
(Výňatek ze stanov UTR)

Složení rady

Ex offo: Jmenovaní členové:
Mgr. Lada HLAVÁČKOVÁ J.M. can. Mgr. Jiří HLADÍK O.Cr.
Lubomír KYSILKA
Mgr. Radek REJŠEK
Ing. Miloš KUBA