Ekonomická rada diecéze

Jmenoval: litoměřický biskup Mons. Jan BAXANT
Platné od: 1. prosince 2020
Dekret č.j.: 3330/2020; 3331/2020; 3332/2020, 250/2021

Složení Ekonomické rady diecéze:

na dobu 5 let:
Ing. Petr BOČEK
Ing. Milan GRMELA
Ing. Lukáš HOFMAN
JUDr. Jakub HOLLMANN