Ekonomická rada diecéze

Jmenoval: litoměřický biskup Mons. Jan BAXANT
Platné od: 1. prosince 2015
Dekret č.j.: 6345/2015; 6346/2015; 6347/2015

Složení Ekonomické rady diecéze:

na dobu 5 let:
Ing. Jiří JAKOUBEK
Ing. Jan NESMĚRÁK
Ing. Aleš KLAUDY