Velikonoce 2023: Bohoslužby ve Svatém týdnu

Milena Davídková 2.dubna 2023

Bohoslužby Svatého týdne v litoměřické diecézi celebrované biskupem Mons. Jan Baxantem:

KVĚTNÁ NEDĚLE - fotogalerie 
2. dubna 2023 v 10.00 hodin

Svěcení ratolestí na nádvoří biskupské rezidence, poté mše svatá v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

ZELENÝ ČTVRTEK – Missa chrismatis - fotogalerie
6. dubna 2023 v 9.00 hodin
Slavnostní mše svatá se svěcením olejů (křižma) - Missa chrismatis v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

ZELENÝ ČTVRTEK - Missa vespertina - fotogalerie
6. dubna 2023 v 18.00 hodin

Mše sv. na památku Poslední večeře Páně - Missa vespertina - v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

VELKÝ PÁTEK – Křížová cesta pro rodiny s dětmi na Ostrém u Úštěku - fotogalerie  
7. dubna 2023 v 10.00 hodin

Křížová cesta pro rodiny s dětmi na vrchu Ostrém u Úštěku.
(redukovaná verze brožury ke křížové cestě)

VELKÝ PÁTEK – Velkopáteční obřady - fotogalerie
7. dubna 2023 v 18.00 hodin

Velkopáteční obřady v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

BÍLÁ SOBOTA – Velikonoční vigilie - fotogalerie
8. dubna 2023 ve 20.00 hodin

Velikonoční vigilie v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

NEDĚLE VELIKONOČNÍ  – Hod Boží velikonoční - fotogalerie
9. dubna 2023 v 10.00 hodin
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně - mše svatá v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích.

Další místa v diecézi, kde budou probíhat velikonoční bohoslužby, snadno vyhledáte přes odkaz v diecézním katalogu "Bohoslužby".

221596Velikonoční vigilie 2023 v Litoměřicích (foto: Dominik Faustus)