Národní misijní kongres

Kongres je určen zvláště dětem zapojeným do Papežského misijního díla dětí (PMDD) a jsou vyvrcholením misijního úsilí dětí. Je to příležitost pro vzájemné poznání, získání nápadů pro práci s dětmi a prožití radosti ze společně strávených chvil při hře a modlitbě.

Letos se misijní kongres uskuteční v Litoměřicích 19. 10. 2024.

Program

  • 10:00 mše svatá v katedrále s biskupem Stanislavem Přibylem
  • Oběd z vlastních zásob
  • Odpolední hra po městě aneb Pojďme najít ztracený kalich
  • Předpokládaný konec 16:30 – 17:00.

K získání kalicha nás vybízí krátký dopis od misionářů:

Drazí bratři a sestry v Kristu!

Jsme misionáři v městečku Katakwi ve východní části africké země Uganda. Stavíme kostel pro místní rozvíjející se křesťanskou komunitu. Kostel je skoro postavený, ale nedostává se nám už peněz na jeho vybavení. Oslovujeme Vás tedy s velikou prosbou, zda byste nám mohli přispět nebo rovnou sehnat kalich pro slavení bohoslužeb. Na všechny dárce a dobrodince pamatujeme v modlitbách. Ať vám Pán odplatí za vaši štědrost!

Cílem odpolední hry je získat kalich. Rozdělíme se do několika skupin a půjdeme podle mapy po vyznačené trase přes historické centrum města. Zastavíme se na několika stanovištích, kde bude potřeba splnit různé úkoly. Za jejich postupné splnění bychom snad mohli získáme kalich, který pak odešleme misionářům.

Budeme Vám vděční, když se registrujete. Není to závazné přihlášení, ale pouze orientační: Registrační formulář

Možnost ubytování je u sv. Štěpána v Diecézním domě kard. Trochty (dříve budova kněžského semináře). Prosíme misionáře, kteří potřebují ubytování, aby se obraceli sami přímo na hostel: www.inprincipio.cz

Stránky budeme brzy aktualizovat.

Kontaktní osoba: Pavel Morávek, moravek@dltm.cz, tel.: 605 427 326